Kruimelpad

Geld voor klimaatmaatregelen - 10/09/2009

Logo van de klimaatconferentie in Kopenhagen © cop15.dk

Commissie komt met eerste plannen voor de financiering van het klimaatpact van Kopenhagen.

In een poging om uit een impasse in de internationale klimaatonderhandelingen te komen, stelt de Europese Commissie voor dat de EU de strijd tegen klimaatverandering in ontwikkelingslanden English financiert. Zij wil dat daarvoor tot 2020 jaarlijks 2 tot 15 miljard euro wordt uitgetrokken.

Het Europees Parlement en de Raad zullen later op basis van dit plan de positie van de EU bepalen met het oog op de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen in december.

Met nog maar drie maanden te gaan, concentreren de internationale onderhandelingen zich voornamelijk op de vraag hoe ontwikkelinglanden kunnen worden geholpen in hun strijd tegen de opwarming van de aarde.

De EU en andere economische grootmachten zijn het erover eens dat zij moeten meebetalen om de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden omlaag te krijgen. Maar zij zijn het nog niet eens over de vraag hoe hoog de kosten zullen uitvallen en hoeveel daarvan door de arme landen zelf betaald moet worden.

De kosten van de strijd tegen klimaatverandering zullen naar verwachting in de komende jaren omhoog schieten. De EU schat dat ontwikkelingslanden tot 2020 jaarlijks 100 miljard euro nodig zullen hebben om te voorkomen dat de temperatuur op aarde meer dan 2°C stijgt. Deze grens is belangrijk omdat daarmee de kans dat het klimaat helemaal op hol slaat, tot een minimum wordt beperkt.

De Commissie heeft berekend dat er elk jaar 22 tot 50 miljard euro internationale steun nodig zal zijn. Ieder land zal moeten bijdragen op grond van zijn uitstoot en draagkracht. Voor de EU zou de bijdrage tussen 2 en 15 miljard euro per jaar kunnen bedragen. De rest zou van andere geïndustrialiseerde landen en meer gevorderde ontwikkelingslanden zoals China en India moeten komen.

Het plan omvat ook een EU-bijdrage van 500 miljoen tot 2,1 miljard euro voor de periode 2010-1012. Maar omdat er snel ingegrepen moet worden, suggereert de Commissie dat bedrag op te trekken.

Het doel van de conferentie in december is te komen tot nieuwe en ambitieuzere wereldwijde afspraken om de klimaatverandering aan te pakken. Het huidige verdrag, het Kyotoprotocol, verstrijkt eind 2012.

Daarin werden geen eisen gesteld aan ontwikkelingslanden, maar nu willen de geïndustrialiseerde landen dat opkomende economieën zoals India en China hun uitstoot ook gaan terugdringen.

De VN organiseert later deze maand een wereldtop over klimaatverandering.

Klimaatmaatregelen van de EU

VN-conferentie over klimaatverandering in Kopenhagen danskEnglishespañolfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links