Cosán nascleanúna

An troid i gcoinne athrú na haeráide a mhaoiniú - 10/09/2009

Lógó chomhdháil Chóbanhávan  © cop15.dk

Leagann an Coimisiún amach a chéad tograí airgeadais d'aontú Chóbanhávan faoi athrú na haeráide.

In iarracht chun deireadh a chur le leamhsháinn sna cainteanna idirnáisiúnta faoin aeráid, d'fhoilsigh an Coimisiún plean chun an troid i gcoinne an téimh dhomhanda sna tíortha forbraíochta a mhaoiniú English. Molann sé ranníocaíocht AE idir €2bn agus €15bn sa bhliain faoi 2020.

Cruthaíonn an plean túsphointe don phlé sa Pharlaimint is sa Chomhairle chun seasamh AE a shainiú ar cheann de na ceisteanna is deacra a bheidh os comhair chomhdháil NA na haeráide i gCóbanhávan i mí na Nollag.

Gan ach trí mhí fágtha, tá leamhsháinn sa chaibidlíocht idirnáisiúnta don chomhdháil faoi conas cabhrú leis na tíortha forbraíochta chun oiriúnú don téamh domhanda agus é a theorannú.

Aontaíonn an tAE is na cumhachtaí geilleagracha eile gur gá cabhrú chun íoc as laghdú na ngás ceaptha teasa ó na thíortha forbraíochta. Ach níl aon chomhdhearcadh faoi airde na gcostas sin agus cé mhéid ar cheart do na tíortha forbartha a íoc.

Meastar gur mó go mór a chosnóidh sé an téamh domhanda a theorannú sna blianta romhainn. Measann an tAE go mbeidh gá le €100bn sa bhliain faoi 2020 ag na tíortha forbraíochta chun meánteocht an domhain a chosc ó ardú breis is 2°C. Tá tábhacht leis an tairseach sin óir íoslaghdaíonn sé an baol go n-imeodh athrú contúirteach na haeráide ó smacht.

Ríomhann an Coimisiún go mbeidh gá le idir €22bn agus €50bn i maoiniú poiblí idirnáisiúnta, agus cion gach tíre bunaithe ar a freagracht as astaíochtaí agus ar a cumas chun íoc. I gcás an AE, bheadh an cion idir €2bn agus €15bn sa bhliain faoi 2020. Ó thíortha tionsclaithe eile agus ó náisiúin le hardghrád forbraíochta, amhail an tSín is an India, a thiocfadh an fuílleach.

Fairis sin, iarrann an togra ranníocaíocht AE idir €500 milliún agus €2.1bn do 2010-12, ach toisc gur tábhachtach gníomhú go mear, tá a thuilleadh á mholadh ag an gCoimisiún.

Tá faoi chomhdháil mhí na Nollag tiomantas nua níos uaillmhianaí a chruthú chun tabhairt faoi athrú na haeráide. Téann an conradh reatha - Prótacal Kiótó - as feidhm ag deireadh 2012.

Ní éilíonn Kiótó faic ar na tíortha forbraíochta, ach anois is mian leis na tíortha tionsclaithe go ngníomhódh geilleagair éiritheacha, amhail an India is an tSín, chun astaíochtaí a laghdú.

Tá cruinniú mullaigh domhanda á ghairm ag na NA níos déanaí an mhí seo chun athrú na haeráide a phlé.

Gníomhú aeráide an AE

Comhdháil faoi athrú aeráide na NA i gCóbanhávan danskEnglishespañolfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links