Sti

Sådan finansierer vi klimaindsatsen - 10/09/2009

Logo for klimakonferencen i København © cop15.dk

Kommissionen kommer med udspil til, hvordan vi finansierer den klimaaftale, der skal indgås i København.

For at finde vej ud af dødvandet i de internationale klimaforhandlinger kommer Kommissionen med et forslag til, hvordan vi hjælper udviklingslandene med at finansiere kampen mod den globale opvarmning English. Ifølge forslaget skal EU's bidrag være mellem 2 og 15 milliarder euro i 2020.

Europa-Parlamentet og Rådet vil tage udgangspunkt i Kommissionens udspil, når de skal fastlægge EU's holdning til et af de vanskeligste punkter på dagsordenen for FN's klimakonference i København til december.

Her kun tre måneder inden konferencen er de internationale forhandlinger gået i hårdknude på grund af uenighed om, hvordan udviklingslandene skal hjælpes med at tilpasse sig til og bekæmpe den globale opvarmning.

EU og andre store økonomier er enige om, at alle skal påtage sig en del af udgifterne til at mindske drivhusgasserne fra udviklingslandene. Men stridens kerne er, hvor store disse udgifter egentlig er, og hvor stor en del de udviklede lande skal betale.

Udgifterne til at holde den globale opvarmning nede ventes at stige voldsomt i de kommende år. EU regner med, at udviklingslandene i 2020 får brug for 100 milliarder euro om året til at forhindre den globale gennemsnitstemperatur i at stige mere end 2° C. Loftet på 2° C er vigtigt, fordi det mindsker risikoen for, at klimaændringerne løber løbsk.

Ifølge Kommissionens beregninger er der globalt set brug for mellem 22 og 50 milliarder euro i offentlig støtte. Hvert enkelt lands bidrag skal beregnes ud fra dets medansvar for udledningerne og dets evne til at betale. I EU's tilfælde betyder det et bidrag på mellem 2 og 15 milliarder euro i 2020. Resten skal komme fra de andre industrilande og de mere avancerede udviklingslande som Kina og Indien.

Ifølge forslaget skal EU bidrage med mellem 500 millioner og 2,1 milliarder euro i perioden 2010-2012, men fordi det er så vigtigt at handle hurtigt, opfordrer Kommissionen til, at man griber endnu dybere i lommen.

Konferencen i København til december skulle gerne udmunde i et nyt og mere ambitiøst globalt engagement i kampen mod klimaændringerne. Den nuværende klimatraktat, Kyotoprotokollen, udløber ved udgangen af 2012.

Kyotoprotokollen stillede ingen krav til udviklingslandene, men nu vil industrilandene have, at nye økonomier som Indien og Kina hjælper til med at mindske udledningerne.

FN har indkaldt til et globalt topmøde om klimaændringerne senere på måneden.

EU's klimaindsats

FN's klimakonference i København

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links