Cesta

Jak financovat boj proti změně klimatu - 10/09/2009

Logo konference v Kodani © cop15.dk

Komise představila první finanční návrhy pro kodaňskou dohodu o změně klimatu.

Komise zveřejnila plán na financování boje proti změně klimatu v rozvojových zemích English, aby tak dala nový impuls mezinárodním jednáním o tomto tématu. Navrhuje, aby EU až do roku 2020 přispívala ročně 2 až 15 miliardami eur.

Plán představuje výchozí bod pro diskuze v Evropském parlamentu a Radě, které by měly určit stanovisko EU k jedné z nejproblematičtějších otázek, kterým konference OSN o změně klimatu, jež se bude konat v prosinci v Kodani, čelí.

Mezinárodní jednání ohledně přípravy konference se tři měsíce před jejím zahájením zasekla na otázce, jak pomoci rozvojovým zemím přizpůsobit se globálnímu oteplování a zároveň jej omezit.

Evropská unie a další hospodářské velmoci se shodují na potřebě pomoci s úhradou nákladů na snížení skleníkových plynů, které produkují rozvojové země. Neexistuje však konsenzus v tom, jak velké tyto náklady jsou a kolik by měly hradit samotné rozvojové státy.

Očekává se, že výdaje na potlačení globálního oteplování v nadcházejících letech prudce porostou. Evropská unie odhaduje, že do roku 2020 budou rozvojové země potřebovat ročně 100 miliard eur, aby se předešlo průměrnému celosvětovému zvýšení teploty o více než 2°C. Tato hranice je důležitá, protože minimalizuje riziko nekontrolovatelné změny klimatu.

Komise odhaduje, že mezinárodní společenství bude muset přispět 22 až 50 miliard eur. Příspěvek každé země bude záviset na jejím podílu na emisích a její schopnosti platit. V případě EU by do roku 2020 tento příspěvek představoval ročně 2 až 15 miliard eur. Zbytek by pocházel od ostatních průmyslových států a vyspělejších rozvojových zemí, jako je Čína a Indie.

Návrh rovněž počítá s příspěvkem EU na období 2010–2012 ve výši 500 milionů až 2,1 miliardy eur. Avšak jelikož se musí jednat rychle, Komise doporučuje i více.

Cílem prosincové konference je dohodnout se na novém a ambicióznějším celosvětovém závazku ohledně boje proti změně klimatu. Platnost současné dohody, tzv. Kjótského protokolu, vyprší na konci roku 2012.

Kjótský protokol rozvojové země nijak nezavazoval. Průmyslové státy však nyní chtějí, aby se k dohodě připojily i rozvíjející se ekonomiky, jako je Indie a Čína, a také se podílely na snižování emisí.

Na konec září svolala OSN světový summit, na kterém by se mělo o změně klimatu diskutovat.

Boj EU proti změně klimatu

Kodaňská konference OSN o změně klimatu danskEnglishespañolfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy