Sökväg

Klimatförändring – EU lyssnar på de unga - 10/08/2009

Uttorkad jord med några knippen torrt gräs © CE

Med kampanjen ”Play to Stop – Europe for climate” kan unga européer debattera och lära sig mer om klimatförändringarna och miljön.

Kampanjen ”Play to Stop – Europe for climate” anordnas från juli till december i elva EU-länder. Förutom Sverige deltar Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ungern. Målet är att få den unga generationen att engagera sig mer i kampen mot klimatförändringarna.

Kampanjen ger de unga chansen att lära sig mer, bidra till debatten och bolla idéer inför FN:s nästa klimatkonferens i Köpenhamn. Musikkanalen MTV är medarrangör av kampanjen och sänder reklaminslag och tre konserter med internationella artister (bl.a Moby) från Stockholm, Budapest och Köpenhamn. Det finns också en särskild kampanjwebbplats.

FN:s femtonde klimatkonferens hålls i Köpenhamn den 7–18 december 2009. Omkring 200 länder kommer då att försöka enas om ett nytt klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet år 2012. På konferensen kommer EU att framhålla sina mål från 2008 om att bli mer energieffektiv och gå över till en koldioxidsnål ekonomi.

Fram till 2020 ska EU bland annat minska både utsläppen av växthusgaser och energikonsumtionen med 20 %. Man ska dessutom ersätta de fossila bränslena med förnybara energikällor och öka deras andel av EU:s totala energiförbrukning till 20 %.

Med den nya kampanjen kan de unga i EU göra sina röster hörda innan FN inleder sin viktiga konferens om vår gemensamma framtid.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar