Навигационна пътека

Изменение на климата: Съюзът изслушва младите - 10/08/2009

Напукана земя, покрита с туфи изсъхнала трева © CE

Кампанията „Play to Stop – Europe for climate“ дава на младите европейци възможност да се информират и да изразят мнението си за изменението на климата и околната среда.

Кампанията „Play to Stop – Europe for climate“, организирана от Европейския съюз, ще се проведе от юли до декември в 11 държави-членки (България, Чешка република, Дания, Германия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство). Нейната цел e да подтикне младото поколение да участва по-активно в борбата срещу изменението на климата.

Кампанията, провеждана съвместно с музикалния канал MTV, ще даде на младежите възможност да се информират, да кажат мнението си и да обменят идеи преди следващата конференция на ООН за изменението на климата. Освен интернет портал, публикации и рекламни клипове, внимание към кампанията ще привлекат и три концерта с участието на музикални звезди в Стокхолм, Будапеща и Копенхаген. Те ще бъдат излъчени по музикалния канал.

Петнадесетата конференция на ООН за климата ще се проведе от 7 до 18 декември 2009 г. в Копенхаген. В нея ще участват близо 200 страни, които ще се опитат да сключат ново споразумение. То трябва да замени Протокола от Киото през 2012 г. По време на конференцията Съюзът ще потвърди отново амбициозните си цели, определени през 2008 г., за повишаване на енергийната ефективност и създаване на икономика с ниски въглеродни емисии.

До 2020 г. Европейският съюз предвижда по-специално намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове и на потреблението на енергия, както и замяна на енергията от изкопаеми горива с възобновяеми енергийни източници, които да покриват 20 % от неговите енергийни потребности.

Благодарение на тази кампания гласът на младите европейци ще може да бъде чут преди началото на решаващата за бъдещето на човечеството конференция.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки