Sökväg

Äldre kvinna med alzheimer © Reporters

En ny handlingsplan mot demenssjukdomar ska samordna forskningen och ge de drabbade ett bättre liv.

I ett pilotprojekt om en ny forskningsstrategi går tjugo EU-länder går samman och forskar gemensamt om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Kommissionen drog i slutet på förra året upp riktlinjerna för en strategi med gemensamma forskningssatsningar. Målet är att undvika överlappande forskning och utnyttja de begränsade resurserna optimalt. Nästan 85 % av de offentliga forskningsanslagen i EU går till helt nationella projekt.

EU-ledarna gav klartecken till strategin i december med förbehållet att det ska vara frivilligt att delta i projekten som ska vara av europeiskt eller globalt intresse. Demens – en permanent eller gradvis försämring av de själsliga förmågorna – anses var ett lämpligt forskningsområde för pilotprojektet. Demenssjukdomarna är ett växande problem i alla EU-länder. Kostnaderna är mycket höga för samhället – ca 130 miljarder euro 2005.

Man hoppas att projektet ska inspirera till annan gemensam forskning på andra områden, t.ex. klimatförändringar. Om länderna samordnar sin forskning, kommer vi att se stora framsteg, kommenterade forskningskommissionär Janez Potočnik.

Ca 7,3 miljoner människor i EU lider av någon demenssjukdom. Den siffran kommer sannolikt att fördubblas under de kommande 20 åren till följd av den ökande medellivslängden. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen – den står för 70 % av alla demensfall. Det går inte att bota sjukdomen, som gör att minnet och den intellektuella förmågan försämras.

Pilotprojektet är en del av en mer omfattande handlingsplan mot alzheimer och andra demenssjukdomar. Förutom forskningssamarbetet uppmanar EU-kommissionen medlemsländerna att dela med sig av sin kunskap och samarbeta för tidigare diagnostisering av demens.

De första symptomen på alzheimer kommer ofta efter 60 år och risken att drabbas ökar med åldern. Människor som får sin diagnos tidigt kan anpassa sitt vardagsliv och därmed få en högre livskvalitet. De kan vara delaktiga i vårdbesluten, ha tid att ordna sin ekonomi och få psykologhjälp.

Läs mer om EU:s insatser mot alzheimer och demens DeutschEnglishespañolfrançais

Exempel på EU-finansierad forskning om neurodegenerativa sjukdomar English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar