Navigačný riadok

Staršia pani trpiaca Alzheimerovou chorobou © Reporters

Návrh na spoločný prístup k riešeniu Alzheimerovej choroby a ďalších druhov demencie.

Dvadsať krajín sa združí za účelom spoločného skúmania Alzheimerovej choroby a ďalších foriem demencie a vyskúša si po prvýkrát nový prístup k výskumu v Európe.

Opatrenia, ktoré Komisia odporučila minulý rok, podnietili členské štáty k sústredeniu výskumných kapacít a zdrojov, čím sa predíde duplicitným snahám a zbytočnému vynakladaniu obmedzených finančných prostriedkov. Takmer 85 % prostriedkov na výskum z verejných zdrojov v Európe sa vynakladá na výlučne vnútroštátne výskumné projekty.

Lídri EÚ v decembri schválili koncept spoločnej tvorby programov pod podmienkou, že pôjde o dobrovoľné projekty zamerané na celoeurópske alebo globálne problémy. Za predmet pilotného projektu si krajiny vybrali demenciu, t. j. trvalé alebo náhle zníženie mozgových funkcií, pretože predstavuje stále markantnejší problém vo všetkých krajinách EÚ a náklady na súvisiacu zdravotnú starostlivosť sú obrovské – v roku 2005 dosiahli 130 mld. EUR.

Od projektu sa očakáva, že inšpiruje spoločný výskum v ďalších oblastiach (napr. v oblasti zmeny klímy). Komisár pre výskum Janez Potočnik sa na margo spoločného úsilia krajín vyjadril: „Bude to významný krok vpred“.

V EÚ trpí na niektorú z foriem demencie okolo 7,3 milióna ľudí a so zvyšujúcou sa dĺžkou života sa za nasledujúcich 20 rokov toto číslo pravdepodobne zdvojnásobí. Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie, predstavuje až 70 % všetkých prípadov. Na toto ochorenie, ktoré oberá ľudí o pamäť a schopnosť uvažovať, zatiaľ nepoznáme liek.

Pilotný projekt je súčasťou rozsiahlejšieho akčného plánu Komisie, ktorý bol pripravený v reakcii na predpokladaný nárast výskytu demencie. Popri výzve na užšiu spoluprácu v oblasti výskumu nabáda plán členské štáty, aby zdieľali poznatky a spolupracovali na skoršom diagnostikovaní demencie.

Alzheimerova choroba sa najčastejšie začne vyskytovať po dovŕšení 60 roku života a riziko jej výskytu sa so zvyšujúcim vekom stupňuje. Pri včasnej diagnóze môžu ľudia uskutočniť úpravu svojich každodenných návykov, ktorá im prinesie pozitívne zmeny. Takisto sa môžu podieľať na rozhodovaní o svojej liečbe, usporiadať si finančné záležitosti a absolvovať psychologickú prípravu.

Viac o opatreniach EÚ v súvislosti s Alzheimerovou chorobou a demenciou DeutschEnglishespañolfrançais

Príklady výskumných projektov s finančnou podporou EÚ v oblasti neurodegeneratívnych ochorení English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy