Sti

Ældre kvinde med Alzheimers © Reporters

Forslag til en koordineret indsats mod Alzheimers og andre demenssygdomme

Tyve lande går sammen for at studere Alzheimers og andre former for demens som led i en ny forskningsstrategi i EU.

Strategien, som Kommissionen fremlagde sidste år, går ud på, at EU-landene skal slå deres forskningsressourcer sammen, så man undgår dobbeltarbejde og ressourcespild. Næsten 85 % af alle offentlige forskningsmidler i EU bruges på rent nationale projekter.

EU's ledere gav sidste december deres opbakning til "fælles forskningsprogrammering", forudsat at projekterne er frivillige og rettet mod et europæisk eller internationalt problem. Demens – en varig eller gradvis svækkelse af de forskellige funktioner i hjernen – blev betragtet som et velegnet emne til et pilotprojekt. Demens er nemlig i vækst i hele EU, og omkostningerne til pleje er enorme – ca. 130 milliarder euro (ca. 967 milliarder kr.) i 2005.

Man håber, at projektet vil anspore til fælles forskningstiltag på andre områder, f.eks. klimaændringer. Hvis landene koordinerer deres indsats, "kan vi forvente store fremskridt", siger EU's forskningskommissær, Janez Potočnik.

Omkring 7,3 millioner mennesker lider af en eller anden form for demens i EU. Man venter en fordobling af antallet over de næste 20 år, i takt med at den forventede levetid stiger. Den mest almindelige form for demens er Alzheimers – ca. 70 % af alle demenstilfældene. Det er endnu ikke muligt at helbrede Alzheimers, som svækker hukommelsen og evnen til at tænke.

Pilotprojektet indgår i en større handlingsplan, som Kommissionen har udarbejdet for at dæmme op for den forventede vækst i antallet af demente. Handlingsplanen opfordrer medlemslandene til at øge forskningssamarbejdet, udveksle viden og arbejde på at udvikle metoder til at diagnosticere demens tidligere.

Alzheimers sætter som regel ind, efter man er fyldt 60, og risikoen stiger med alderen. Får man stillet diagnosen tidligt, kan man justere sin dagligdag og opnå større livskvalitet. Man kan også være med til at træffe beslutninger om behandlingen, indrette sin økonomi derefter og få psykologhjælp.

Mere om EU's indsats mod Alzheimers og andre demenssygdomme DeutschEnglishespañolfrançais

Eksempler på EU-støttet forskning i neurodegenerative sygdomme English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links