Διαδρομή πλοήγησης

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να θεσπίσουν αυστηρότερους νόμους κατά του καπνίσματος

Η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση του καπνίσματος English στους δημόσιους χώρους σε όλη την ΕΕ έως το 2012.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ έχουν θεσπιστεί διατάξεις για την προστασία των ατόμων από το παθητικό κάπνισμα και τις βλαβερές επιδράσεις του. Οι διατάξεις όμως αυτές παρουσιάζουν έντονες διαφορές από χώρα σε χώρα.

Το ΗΒ και η Ιρλανδία έχουν τους αυστηρότερους νόμους, και συγκεκριμένα πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων και των μπαρ. Εξίσου αυστηρά μέτρα αναμένεται να εφαρμόσει η Βουλγαρία το 2010.

Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Σουηδία, η Λεττονία, η Φινλανδία, η Σλοβενία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες έχουν θεσπίσει νομοθετικές ρυθμίσεις για την απαγόρευση του καπνίσματος σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται ακόμη το κάπνισμα σε ειδικά διαμορφωμένους κλειστούς χώρους.

Η ΕΕ προτείνει σήμερα τη θέσπιση ενιαίας νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να υπάρξουν πιο αυστηρές ρυθμίσεις κατά του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και τους χώρους εργασίας.

Το παθητικό κάπνισμα έχει συσχετιστεί με τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο του πνεύμονα. Περίπου 19.000 μη καπνιστές υπολογίζεται ότι πέθαναν το 2002 στην ΕΕ εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας.

Το κάπνισμα είναι η υπ' αριθμόν ένα αιτία θανάτου που θα μπορούσε να αποφευχθεί στην ΕΕ, προκαλώντας 650.000 περίπου θανάτους κάθε χρόνο. Ο ένας στους τρεις Ευρωπαίους - περίπου 170 εκατομμύρια - καπνίζει.

Στο πλαίσιο νέας εκστρατείας κατά του καπνίσματος, η ΕΕ καλεί όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να τηλεφορτώσουν βίντεο που δείχνουν πώς οι ίδιοι έκοψαν το τσιγάρο. Ήδη έχουν ανταποκριθεί εκατοντάδες. Τα βίντεό τους είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας.

Για μια ζωή απαλλαγμένη από το κάπνισμα

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι