Navigatsioonitee

Meri, päike ja SMS - 30/06/2009

Mobiiltelefon päikeselisel rannal ©EC

EL vähendab mobiilikõnede, tekstisõnumite saatmise ja Internetis surfamise rändlusteenuste tasusid

Mobiilside rändlusteenust käsitlevad ELi uued eeskirjad jõustuvad 1. juulil, alandades mobiiltelefoni välisriigis kasutamise kulusid vähemalt 60 %.

See juhtub just õigel ajal, arvestades suvepuhkusi. Eeskirjadega alandatakse sideettevõtete poolt Euroopa tarbijailt kasseeritavat hinda telefoni kasutamise eest mõnes teise liikmesriigis (rändlusteenus).

Esmakordselt on EL seadnud piirmäära ka tekstisõnumite ja andmeside hindadele. Eeskirjadega alandatakse juba kehtivat kõne rändlusteenuse hinna piirmäära.

Tekstisõnumi saatmine mõnest teisest ELi liikmesriigist maksab nüüd maksimaalselt 11 eurosenti (või vastava summa liikmesrigi vääringus). See on üle poole vähem, kui varasem kesmine hind 29 eurosenti, mis oli oluliselt kallim tekstisõnumite saatmisest kodumaal. Tekstisõnumi vastuvõtmine teises ELi liikmesriigis on tasuta.

Muude rändlusteenuste (e-kirja või pildi saatmine või Internetis surfamine) hindadele kehtestati piirangud hulgimüügi tasandil. See tähendab, et hinna piirmäär kehtib sideopraatorite omavaheliste arvelduste suhtes.

Hulgihinna piirmäär on 1 euro iga allalaaditud megabaidi kohta. Varem oli see ELis keskmiselt 1,68 eurot. Asjaomane summa väheneb 80 sendini 2010. aastal ning 50 sendini 2011. aastal. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Tarbijad saavad arve küündimisel 50 euroni teenuse katkestada või seada kõrgema piiri. See säästab inimesi šokist arve saamisel, nagu juhtus sakslasega, kes Prantsusmaal olles laadis alla telesaate ning sai arve 46 000 eurole.

Vastavalt uutele eeskirjadele peavad sideteenuste pakkujad arvestama rändlusteenuse kõneaega pärast esimest 30 sekundit mitte minutites vaid sekundites. See vähendab eeldatavasti telefoniarveid rohkem kui 20 %.

EL kehtestas piiriülestele mobiilikõnedele esmakordselt piirhinnad 2007. aastal. Siis olid selliste mobiilkõnede hinnad kesmiselt neli korda kallimad kui siseriiklikud kõned, ning hinnad olid liikmesriikide lõikes väga erinevad.

 

ELi rändlusteenus English

Meri, päike ja SMS Facebookis English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad