Navigačný riadok

Lekár vyšetrujúci mamogram pacienta ©Reporters

Rozdiely v počte úmrtí na rakovinu podnietili k novým spoločným snahám

Muži v Maďarsku majú takmer dvojnásobne väčšiu šancu podľahnúť rakovine ako muži vo Švédsku a Fínsku. Toto rovnako platí o ženách v Dánsku v porovnaní so ženami v Grécku a Španielsku.

Podiel rakoviny hrubého čreva a konečníka v Nemecku je približne dvakrát vyšší ako v Grécku, zatiaľ čo v Belgicku a Francúzsku sa rakovina prsníka vyskytuje oveľa častejšie ako v Lotyšsku, Litve a Rumunsku.

Tieto obrovské rozdiely medzi členským štátmi EÚ nie sú ničím novým. Tieto údaje ovplyvňuje veľa faktorov vrátane spôsobu, akým sú údaje zhromažďované a poskytované. Pretrvávanie veľkých rozdielov však môže znamenať aj nerovnomernú úroveň zdravotnej starostlivosti v EÚ.

Tieto rozdiely, ako aj vysoký výskyt rakoviny v Európe, sú hlavnými dôvodmi, ktoré podnietili EÚ k novým snahám o posilnenie spolupráce v boji proti rakovine. Boj proti rakovine je dlhodobou prioritou politiky EÚ v oblasti verejného zdravia.

Na Európskom partnerstve v boji proti rakovine English, ktoré má začať svoju činnosť na jeseň, sa v rámci štyroch pracovných skupín budú podieľať výskumníci, lekári, vládni úradníci a zástupcovia organizácií pacientov, a to prostredníctvom štyroch pracovných skupín. Každá skupina sa zameria na inú oblasť: prevencia rakoviny, jej liečba, výskum a zhromažďovanie informácií.

Počas nasledujúcich piatich rokov bude úlohou skupín preskúmať možnosti zníženia výskytu rakoviny napríklad prostredníctvom rozšírenia skríningu rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka a vytvorenia koordinovaného prístupu k výskumu v oblasti rakoviny. Skupiny budú takisto pracovať na zabezpečení presných a porovnateľných údajov. Komisia bude dohliadať na ich snahy a poskytne administratívnu a vedeckú podporu.

Zdieľaním znalostí, kapacít a skúseností by tak členské štáty EÚ mohli byť úspešnejšie pri predchádzaní a liečbe tejto choroby. Spolupráca je tiež prostriedkom ako predchádzať duplikácii a lepšie využiť zdroje.

EÚ si stanovila za cieľ znížiť počas nasledujúcich desiatich rokov, teda do roku 2020, výskyt nových prípadov rakoviny o 15 %. Toto by znamenalo zníženie počtu nových prípadov o 510 000. S rastúcim výskytom prípadov rakoviny u staršej populácie však bude dosiahnutie tohto cieľa výzvou.

Každoročne sa diagnostikuje rakovina u približne 3,2 milióna Európanov a rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Európe po kardiovaskulárnych chorobách. Rakovina je príčinou úmrtia u troch mužov z desiatich a u dvoch z desiatich žien.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy