Διαδρομή πλοήγησης

Γιατρός εξετάζει μαστογραφία ασθενούς ©Reporters

Νέα συντονισμένη δράση για τη μείωση των διαφορών στα κράτη μέλη

Οι άνδρες στην Ουγγαρία έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο απ΄ό,τι στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες στη Δανία, σε σύγκριση με τις γυναίκες στην Ελλάδα και την Ισπανία.

Το ποσοστό καρκίνων του παχέος εντέρου και του ορθού στη Γερμανία είναι διπλάσιο απ΄ό,τι στην Ελλάδα, ενώ στο Βέλγιο και τη Γαλλία, ο καρκίνος του μαστού είναι συνηθέστερος απ΄ό,τι στη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

Οι μεγάλες αυτές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι από παλιά γνωστές, και οφείλονται σε πολλούς παράγοντες αλλά και στον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Το γεγονός όμως ότι αυτές οι διαφορές δεν εξαλείφονται σημαίνει ότι και η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι η ίδια σε όλη την Ένωση.

Οι διαφορές αυτές, όπως και τα υψηλά ποσοστά καρκίνων στην Ευρώπη συνολικά, οδηγούν την Ένωση να αναλάβει νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας στη μάχη κατά του καρκίνου, η οποία ανέκαθεν αποτελούσε προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία.

Η Ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου English, που προγραμματίζεται για το ερχόμενο φθινόπωρο, θα ενώσει ερευνητές, γιατρούς, κρατικά στελέχη και εκπροσώπους ομάδων ασθενών σε τέσσερις ομάδες εργασίας με διαφορετικό αντικείμενο εργασίας: πρόληψη του καρκίνου, θεραπευτική αγωγή, έρευνα και συλλογή πληροφοριών.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, οι ομάδες θα αναζητούν τρόπους μείωσης των ποσοστών καρκίνων, για παράδειγμα, με τη διάδοση του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου και του ορθού. Θα συνεργαστούν επίσης για τη συλλογή ακριβών και συγκρίσιμων δεδομένων. Η Επιτροπή θα εποπτεύει τις εργασίες των ομάδων και θα τις στηρίζει διοικητικά και επιστημονικά.

Πιστεύεται ότι με την ανταλλαγή γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών, τα κράτη μέλη θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου. Με τη συνεργασία πιστεύεται επίσης ότι θα περιοριστεί η επικάλυψη πρωτοβουλιών και θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι πόροι.

Στόχος της ΕΕ είναι να μειώσει κατά 15% τις νέες περιπτώσεις καρκίνου μέσα στην επόμενη δεκαετία, δηλαδή μέχρι το 2020. Αυτό μεταφράζεται σε 510.000 λιγότερους καινούργιους ασθενείς. Πρόκειται για μεγάλη πρόκληση δεδομένου ότι οι καρκίνοι αυξάνονται παράλληλα με τη γήρανση του πληθυσμού.

Κάθε χρόνο, στην Ευρώπη καταγράφονται περίπου 3,2 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και η νόσος αυτή είναι η δεύτερη αιτία θανάτου για τους ευρωπαίους, μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι 3 στους 10 θάνατοι στους άνδρες και οι 2 στους 10 στις γυναίκες οφείλονται στον καρκίνο.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι