Sti

Læge studerer en patients mammografi © Reporters

Forskelle i dødeligheden giver anledning til ny fælles indsats.

Mænd i Ungarn har næsten dobbelt så stor risiko for at dø af kræft som mænd i Sverige og Finland. Det samme gælder for kvinder i Danmark sammenlignet med kvinder i Grækenland og Spanien.

Der er ca. dobbelt så mange tilfælde af tyk- og endetarmskræft i Tyskland som i Grækenland. I Belgien og Frankrig er brystkræft langt mere udbredt end i Letland, Litauen og Rumænien.

De store forskelle mellem EU-landene har længe været kendt. En lang række faktorer har indflydelse på tallene, bl.a. hvordan de indsamles og rapporteres. De vedvarende forskelle tyder dog på, at sundhedsplejen rundt om i EU ikke er af samme kvalitet.

Disse forskelle – og det generelt store antal kræfttilfælde i Europa – er hovedårsagerne til, at EU nu tager initiativ til et bedre samarbejde i kampen mod kræft. Det har længe stået højt på EU's sundhedsdagsorden.

Det europæiske partnerskab om en indsats mod kræft English – som efter planen skal lanceres i efteråret – vil samle forskere, læger, embedsmænd fra EU-landene og repræsentanter for patientforeninger i fire arbejdsgrupper. Grupperne skal arbejde med hvert sit område: forebyggelse af kræft, behandling, forskning og indsamling af oplysninger.

I løbet af de kommende fem år skal grupperne finde frem til måder at mindske kræfttilfældene på - f.eks. ved at udvide screeningen for brystkræft, livmoderhalskræft samt tyk- og endetarmskræft og ved at udvikle en koordineret tilgang til kræftforskning. De vil også skulle sikre, at oplysningerne er præcise og sammenlignelige. Det bliver Kommissionens rolle at føre tilsyn med arbejdet og yde administrativ og videnskabelig støtte.

Håbet er, at EU-landene bliver bedre til at forebygge og behandle kræftsygdomme ved at udveksle viden, kapacitet og erfaringer med hinanden. Samarbejdet bør også resultere i, at EU-landene kan undgå dobbeltarbejde og dermed udnytte deres ressourcer bedre.

EU har sat sig det mål at mindske nye kræfttilfælde med 15 % senest i 2020. Det vil sige 510 000 færre nye tilfælde end i dag. Det bliver noget af en udfordring, da kræfttilfældene stiger i takt med den aldrende befolkning.

Hvert år får ca. 3,2 millioner europæere diagnosen kræft – den næsthyppigste dødsårsag i Europa efter hjerte-kar-sygdomme. 3 ud af 10 mænd dør af kræft - og 2 ud af 10 kvinder.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links