Sökväg

Gröna veckan om klimatförändring - 22/06/2009

Gröna veckans logga © EC

Årets upplaga av Gröna veckan-konferensen i Bryssel den 23–26 juni har klimatförändring som tema.

EU går i bräschen för kampen mot klimatförändringar och har åtagit sig att minska sina utsläpp med minst 20 % jämfört med nivåerna 1990. Andelen förnybara energikällor ska dessutom öka till 20 % till 2020. Ett nytt internationellt klimatavtal som ska ersätta det nuvarande Kyotoprotokollet ska enligt planerna antas i Köpenhamn i december.

Det är alltså ingen överraskning att den nionde upplagan av gröna veckan English har klimatförändring som tema. Årets slogan är ”handling och anpassning”. Viktiga frågor är bland annat utsikterna för ett avtal vid Köpenhamnskonferensen, hur man kan skapa ett koldioxidfritt samhället till 2050 och hur man skyddar ekonomin och miljön mot klimatförändringar. Bland årets talare finns den svenske miljöministern Andreas Carlgren.

Det kommer att anordnas flera debatter och seminarier inom ramen för huvudkonferensen. Staden Bryssel ordnar också evenemang för allmänheten, till exempel en utställning om visionär stadsplanering English med arkitekten Luc Schuiten och en visning av ”The age of stupid” English, en film om klimatförändringar.

Life-priser till miljöprojekt English kommer att delas ut den 24 juni. Bland finalisterna finns den italienska miljösprejen som minskar användningen av kemikalier, el och vatten inom garveribranschen med upp till 95 % och ett brittiskt projekt om ett säkrare sätt att rena slam från avloppsvatten.

Gröna veckan är den största årliga konferensen om europeiska miljöfrågor. Den samlar företrädare för EU:s institutioner, näringslivet, icke-statliga organisationer, myndigheter och forskare.

Webbplatsen för Gröna veckan 2009 English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar