Navigačný riadok

Zmena klímy – čas konať a prispôsobiť sa - 22/06/2009

Logo Zeleného týždňa © EC

Od Zeleného týždňa sa očakáva, že v čase od 23. do 26. júna pritiahne pozornosť ľudí na otázky životného prostredia.

EÚ je popredným aktérom úsilia o zmiernenie zmien klímy. Prijala záväzok znížiť emisie aspoň o 20 % pod úroveň z roku 1990 a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % do roku 2020. Nová medzinárodná dohoda o klíme, ktorá by nahradila súčasný Kjótsky protokol, by mala byť prijatá v decembri v Kodani.

Nie je preto prekvapením, že deviaty ročník podujatia Zelený týždeň English s mottom „čas konať a prispôsobiť sa“ bude zameraný na zmenu klímy. Medzi ťažiskové témy budú patriť perspektíva uzavretia dohody na konferencii Kodani, ako do roku 2050 vytvoriť spoločnosť bez emisií uhlíkových plynov a ochrana hospodárstva a životného prostredia pred následkami zmeny klímy.

V Bruseli sa okrem podujatí pre širokú verejnosť uskutoční počas Zeleného týždňa rovnomenná konferencia a množstvo diskusií a seminárov. Lákadlom pre verejnosť bude výstava architekta Luca Schuitena o vizionárskom urbanistickom plánovaní English či premietanie filmu o zmene klímy Vek hlupákov (The age of stupid) English.

24. júna budú odovzdané ceny LIFE za environmentálne projekty English. O cenu sa uchádzajú napríklad talianske zariadenie na eko-rozprašovanie, ktoré znižuje spotrebu chemikálií, energie a vody v garbiarskom priemysle až o 95 %, a projekt zo Spojeného kráľovstva, ktorý predviedol bezpečnejší spôsob spracovania odpadu určeného na skládky.

Súčasťou Zeleného týždňa je aj najväčšia výročná konferencia o záležitostiach európskeho životného prostredia, na ktorej sa zídu zástupcovia inštitúcií EÚ, podnikateľov, MVO, verejných orgánov a vedcov.

Webové stránky Zeleného týždňa 2009 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy