Kruimelpad

Klimaatverandering - act and adapt - 22/06/2009

Groene Week logo © EC

De Groene Week van 23 tot 26 juni moet voor discussie over milieukwesties zorgen.

De EU speelt een voortrekkersrol in de strijd tegen de klimaatverandering. Zij wil tegen 2020 haar uitstoot verlagen tot 20% onder het niveau van 1990 en 20% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. In december moet in Kopenhagen een nieuwe internationale klimaatovereenkomst worden gesloten om de Overeenkomst van Kyoto te vervangen.

Het is dan ook niet verrassend dat deze negende Groene Week English klimaatverandering als thema heeft, met als slogan "act and adapt" (waarmee bedoeld wordt dat we niet alleen moeten handelen maar ook onze aanpak moeten aanpassen). Hoofdonderwerpen: hoe zal de overeenkomst op de conferentie van Kopenhagen er uitzien, hoe komen we tegen 2050 tot een koolstofarme maatschappij en hoe beschermen we economie en milieu tegen klimaatverandering?

Op de conferentie in Brussel ter gelegenheid van de Groene Week zullen tal van debatten en workshops gehouden worden, terwijl elders in de stad evenementen voor het grote publiek plaatsvinden. Het gaat daarbij onder meer om een tentoonstelling over visionaire stedenbouw English van architect Luc Schuiten en een vertoning van de film “The age of stupid” English over klimaatverandering.

Op 24 juni worden de LIFE-awards voor milieuprojecten English uitgereikt. Bij de deelnemende projecten zijn een Italiaans eco-spray systeem dat in de looierijsector het verbruik van chemicaliën, energie en water met 95% kan verminderen en een Brits project met een veiliger manier om afvalwater te behandelen.

De Groene Week is de grootste jaarlijkse conferentie over Europese milieukwesties. Vertegenwoordigers van EU-instellingen, het bedrijfsleven, NGO's, overheidsdiensten en onderzoekers ontmoeten er elkaar.

Groene Week 2009 website English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links