Navigatsioonitee

Kliimamuutus – tegutse ja kohane - 22/06/2009

Rohelise nädala logo © EC

23.–26. juunini toimuva Rohelise nädala raames oodatakse, et inimesed ütleksid keskkonnaküsimustes oma sõna sekka

EL on kliimamuutuse vastases võitluses juhtiv jõud. Euroopa Liit on võtnud endale kohustuseks piirata heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 20 % ning suurendada taastuvenerga osakaalu 2020. aastaks 20 %ni. Detsembris on Kopenhaagenis kavas vastu võtta uus rahvusvaheline kliimakokkulepe, mis hakkab asendama praegust Kyoto kokkulepet.

Seepärast ei ole üllatuseks, et käesoleva, järjekorras üheksanda Rohelise nädala English, mille juhtlause on „tegutse ja kohane”, keskmes on kliimamuutus. Põhiteemad sisaldavad Kopenhaageni konverentsil kokkuleppe saavutamiseks ettevalmistatut ning seda, kuidas 2050. aastaks luua süsinikuvaba ühiskond ning kaitsta majandust ja keskkonda kliimamuutuse eest.

Brüsselis toimuvad Rohelise nädala konverentsi raames mitmed arutelud ja seminarid, kuid linnas korraldatakse ka muid üldsusele avatud üritusi. Nende hulka kuulub arhitekt Luc Schuiteni näitus linnaplaneerimise tulevikunägemusest English ning samuti linastub kliimamuutust käsitlev film “The age of stupid” English.

24. juunil antakse üle LIFE auhinnad keskkonnaprojektidele English. Auhinnale kandideerivad näiteks Itaalia ökopihustussüsteem, mis vähendab 95 % ulatuses kemikaalide, elektri ja vee hulka nahatöötlemisel ning Ühendkuningriigi projekt, mis kujutab endast ohutumat viisi reovee töötlemiseks, et maad oleks võimalik taaskasutada.

Roheline nädal on suurim iga-aastane Euroopa keskkonnaküsimusi käsitlev üritus, mis toob kokku esindajad ELi institutsioonidest, ettevõtetest, valitsusvälistest organisatsioonidest, riiklikest asutustest ja teadusalalt.

2009. aasta Rohelise nädala veebisait English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad