Cesta

Změna klimatu – čas jednat a přizpůsobit se - 22/06/2009

Logo Zeleného týdne © ES

„Zelený týden“, který proběhne ve dnech 23. až 26. června, má lidi přimět k diskuzi o otázkách ochrany životního prostředí.

Evropská unie stojí v čele boje proti změně klimatu. Zavázala se, že do roku 2020 sníží množství emisí o alespoň 20 % méně oproti stavu z roku 1990 a zvýší podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %. V prosinci má být v Kodani přijata nová mezinárodní dohoda o klimatu, která by měla nahradit současný Kjótský protokol.

Proto není žádným překvapením, že devátý ročník Zeleného týdne English se pod heslem „čas jednat a přizpůsobit se“ zaměřuje na změnu klimatu. Hlavní témata se týkají možností, jak na konferenci v Kodani dosáhnout dohody, jak do roku 2050 vytvořit společnost založenou na bezuhlíkové energii a jak ochránit hospodářství a životní prostředí před změnou klimatu.

Během konference Zelený týden v Bruselu se odborníci zúčastní řady diskuzí a seminářů. Další akce ve městě jsou otevřeny i pro veřejnost. Mezi ně patří například výstava o urbanismu English vizionářského architekta Luca Schuitena či promítání filmu „Čas hlupáků“ (The Age of Stupid) English o změně klimatu.

Ve středu 24. června proběhne udílení cen LIFE za projekty na ochranu životního prostředí English. O tuto cenu se uchází například italský systém na ekologické nanášení hmot rozprašováním, který snižuje použití chemikálií, energie a vody v kožedělném průmyslu až o 95 %, či britský projekt, díky němuž lze pro účely revitalizace území bezpečněji čistit odpadní vody.

Zelený týden je největší každoroční konference o otázkách ochrany životního prostředí v Evropě, které se účastní zástupci institucí EU, podniků, nevládních organizací, veřejných orgánů a výzkumných středisek.

Internetové stránky Zeleného týdne 2009 English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy