Navigacijska pot

Preverjanje kakovosti kopalnih voda - 11/06/2009

Najčistejše obmorske plaže v Evropi so na Cipru, Malti, v Grčiji in Franciji.

Rezultati zadnjega pregleda kakovosti kopalnih voda so spodbudni za vse Evropejce, ki se bodo letos poleti odpravili na plaže. Velika večina evropskih morskih kopališč ustreza standardom kakovosti kopalnih voda. Enako velja za jezera in reke, v katerih je dovoljeno plavati.

Kot kaže letno poročilo Evropske komisije o kakovosti kopalnih voda, je leta 2008 približno 96 % morskih kopališč in 92 % rek in jezer izpolnjevalo mejne vrednosti glede kakovosti. To je nekoliko bolje kot leta 2007.

Najčistejše kopalne vode lahko najdemo na Cipru (98,2 %), v Grčiji (97,7 %), Franciji (96,3 %) in na Malti (94,3 %). Čiste kopalne vode na več kot 80 % kopališč je imelo pet držav: Italija, Finska, Švedska, Portugalska in Nemčija.

Leta 2008 so v okviru raziskave preverili kakovost vode na 21 400 kopališčih, tj. na 75 kopališčih več kot leto poprej. Dve tretjini vzorcev je bilo odvzetih na morskih kopališčih, preostala tretjina na rekah in jezerih.

Kakovost kopalnih voda se preverja s fizikalnimi, kemijskimi in mikrobiološkimi parametri. Posebna direktiva EU določa najnižje standarde kakovosti kopalnih voda v državah članicah ter dodatna, strožja merila kakovosti, ki jih lahko države članice po želji uporabijo. Skoraj 89 % vseh morskih kopališč ter 70 % jezer in rek je lani izpolnjevalo strožje standarde.

Največ morskih kopališč v EU ima Italija, sledijo pa ji, po vrstnem redu: Grčija, Francija, Španija in Danska. Nemčija in Francija imata največ kopališč ob celinskih vodah.

Če želite preveriti, ali vaše kopališče dosega zahtevane standarde, poglejte letno poročilo English in interaktivni zemljevid English na spletišču Evropske komisije o kopalnih vodah.

 

Kako čista je voda na vašem najljubšem kopališču? English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave