Navigatsioonitee

Vee kvaliteedi kontroll - 11/06/2009

Euroopas on puhtaimad Küprose, Kreeka, Prantsusmaa ja Malta supelrannad.

Miljonitele eurooplastele, kes kavatsevad suvel mere ääres puhata, on häid uudiseid. Valdav enamus Euroopa mererandu on suplemiseks piisavalt puhtad. Sama kehtib järvede ja jõgede puhul, kus suplemine on lubatud või vähemalt pole see keelatud.

Komisjoni iga-aastases aruandes suplusvee kvaliteedi kohta väidetake, et umbes 96 % randadest ja 92 % jõgedest ning järvedest vastasid 2008. aastal ELi vee puhtust käsitlevatele miinimumnõuetele. See tulemus on veidi parem, kui 2007. aastal.

Kokuvõttes oli puhtaim vesi Küprosel (98,2 %), Kreekas (97,7 %), Prantsusmaal (96,3 %) ja Maltal (94,3 %). Viies riigis oli vesi puhas rohkem kui 80 % proovide puhul. Need riigid on Itaalia, Soome, Rootsi, Portugal ja Saksamaa.

2008. aastal kontrolliti 21 400 supelranda, mis on 75 võrra rohkem, kui eelneval aastal. Kaks kolmandikku kontrollitud supelrandadest olid mere ääres, ülejäänud jõgede ja järvede ääres.

Vett kontrollitakse füüsiliste, keemiliste ja bakterioloogiliste saasteainete suhtes. ELi õigusaktidega sätestatakse miinimumnõuded liikmesriikide valitsustele, kuid viimased võivad kehtestada ise veelgi rangemaid tingimusi. Rangeimatele nõuetele vastasid umbes 89 % mere ääres asuvatest supelrandadest ning 70 % jõgede ja järvede ääres asuvatest supluskohtadest.

Itaalias on rohkem mereäärseid supelrandu, kui teistes liikmesriikides. Itaaliale järgnevad Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania ja Taani. Saksamaal ja Prantsusmaal on kõige rohkem siseveekogude äärseid supluskohti.

Kui soovite olla kindel, et teie puhkusekoht vastab nõuetele, siis uurige komisjoni asjaomasel veebisaidil leiduvaid suplusvee aastaaruandeid English ja interaktiivseid kaarte English .

 

Kas teie lemmikujumiskoht on puhas? English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad