Sökväg

Ett hav av möjligheter - 19/05/2009

Logotyp för Havets dag©EC

Havets dag den 20 maj uppmärksammar havets betydelse för vår vardag.

Överfiske, föroreningar, pirater, klimatförändringar och vindkraft till havs – alla dessa frågor behandlades vid en EU-konferens om havspolitik den 19–20 maj.

Miljöaktivister, forskare och industri- och myndighetsföreträdare deltog i den tre dagar långa konferensen DeutschEnglishfrançais i Rom. Bland huvudtalarna fanns Italiens premiärminister Silvio Berlusconi och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Synpunkterna vid konferensen kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av EU:s havspolitik.

Konferensen var ett av omkring 40 evenemang DeutschEnglishfrançais som anordnas runtom i EU för att uppmärksamma Havets dag DeutschEnglishfrançais. Bland evenemangen kan nämnas arbetsseminarier, utställningar, öppet hus i hamnar och miljöprojekt.

Förra året utsåg EU den 20 maj till Havets dag för att uppmärksamma havets historiska, kulturella och ekonomiska betydelse för Europa. Men det är också ett tillfälle att diskutera möjligheter och utmaningar för de regioner och branscher som är beroende av havet.

EU har nästan 7 000 mil kust i 22 länder. Omkring 40 % av EU:s befolkning (ca 200 miljoner människor) bor i kustområden. Dessa områden står för ca 40 % av EU:s BNP, t.ex. i form av hamnverksamhet, sjöfart, fiske och turism.

Många av EU:s politikområden har en ”maritim dimension”, men tidigare förvaltades de sektorsvis. I takt med att konkurrensen mellan de olika kustverksamheterna har ökat har EU infört en samordnad strategi för att se till att havets resurser används på ett hållbart sätt.

Strategin lanserades i juni 2007. Sedan dess har EU-kommissionen lagt fram förslag för att främja havsforskning, utveckla EU:s hamnar samt skapa ett europeiskt havsområde.

Andra förslag ska utveckla vindkraften till havs, hjälpa kustsamhällena att anpassa sig till klimatförändringen och stödja anställda inom sjöfarten och fiskerinäringen.

Nyligen föreslog kommissionen också ny lagstiftning för att bekämpa det olagliga fisket. Kommissionen har även inlett ett EU-omfattande samråd om en grundläggande reform av den gemensamma fiskeripolitiken.

 

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar