Navigačný riadok

Logo Európskeho námorného dňa ©EK

Európsky námorný deň nám pripomína význam morí a oceánov pre náš každodenný život

Na nedávnej konferencii EÚ o námornej politike sa hovorilo o všetkých horúcich témach – o nadmernom výlove, znečistení, pirátstve, zmene klímy v pobrežných pásmach a veternej energii v pobrežných vodách.

Počas troch dní seminárov, ktoré sa usporiadali v rámci tejto mimoriadne sledovanej konferencie DeutschEnglishfrançais, diskutovali spolu v Ríme environmentalisti, vedci a vysokí predstavitelia priemyslu a vlád. Medzi hlavnými rečníkmi konferencie boli taliansky premiér Silvio Berlusconi a predseda Komisie José Manuel Barroso.

Výsledky konferencie poslúžia ako podklad pre ďalší rozvoj námornej politiky EÚ.

Toto stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 19. – 20. mája, bolo jedným zo 40 podujatí DeutschEnglishfrançais organizovaných v EÚ pri príležitosti Európskeho námorného dňa DeutschEnglishfrançais. Tieto podujatia zahŕňali semináre, výstavy, dni otvorených dverí v prístavoch a environmentálne projekty.

Minulý rok vyhlásila EÚ 20. máj za deň osláv morí, ktoré hrajú v európskych dejinách, kultúre a hospodárstve dôležitú úlohu. Európsky námorný deň predstavuje okrem toho aj príležitosť na debatu o možnostiach a problémoch regiónov a podnikov závislých od mora.

Pobrežie EÚ, rozdelené medzi 22 štátov, má dĺžku 70 000 km. V pobrežných oblastiach, v ktorých býva približne 40 % obyvateľstva (asi 200 mil. ľudí), sa prostredníctvom prístavných operácií, prepravy, rybolovu, turizmu a iných hospodárskych činností vytvára 40 % HDP EÚ.

Mnoho politík EÚ, z ktorých väčšina bola donedávna vytváraná podľa jednotlivých odvetví, v sebe obsahuje prímorský rozmer. Ale keďže sa medzi jednotlivými sektormi v pobrežných oblastiach zvyšuje konkurencia, EÚ zavádza integrovanú stratégiu, aby zabezpečila udržateľné využívanie morských zdrojov.

Táto stratégia sa začala implementovať v júni 2007. Odvtedy Komisia predstavila návrhy na podporu námorného výskumu, rozvoj prístavov, zlepšenie riadenia námorného priestoru a odstránenie prekážok v námornej preprave.

Cieľom ďalších návrhov je povzbudenie rozvoja veternej energie v pobrežných vodách, pomoc miestnym komunitám pri prispôsobení sa zmenám klímy a podpora osôb zamestnaných v námornej preprave a rybárstve.

Nedávno Komisia navrhla nové právne predpisy zamerané na boj s nezákonným rybolovom a začala celoeurópske konzultácie o zásadnej reforme európskej rybárskej politiky.

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy