Kruimelpad

Een zee van kansen - 19/05/2009

Logo van de Europese maritieme dag ©EC

De Europese maritieme dag herinnert ons eraan hoe belangrijk de zeeën en oceanen voor ons dagelijks leven wel zijn.

Overbevissing, vervuiling, piraterij, klimaatverandering en zelfs windmolens op zee, al die onderwerpen zijn onlangs aanbod gekomen tijdens een EU-conferentie over maritiem beleid.

De conferentie op hoog niveau DeutschEnglishfrançais bracht milieudeskundigen, wetenschappers, zakenlui en beleidsmakers drie dagen in Rome samen voor allerlei workshops. De Italiaanse premier Berlusconi en Commissievoorzitter Barroso behoorden tot de sprekers.

De debatten hebben stof tot nadenken opgeleverd voor het toekomstige maritiem beleid van de EU.

De bijeenkomst van 19 tot 20 mei was een van de ongeveer 40 evenementen DeutschEnglishfrançais in de hele EU ter gelegenheid van de Europese maritieme dag DeutschEnglishfrançais. Verder waren er tentoonstellingen en organiseerden havenbedrijven en milieuprojecten een open dag.

Vorig jaar heeft de EU de twintigste mei aangewezen als dag om jaarlijks het belang van de zee voor de Europese geschiedenis, cultuur en economie in de verf te zetten. Maar die dag is ook een gelegenheid om extra aandacht te schenken aan de kansen en uitdagingen voor regio's en bedrijven die van de zee afhankelijk zijn.

De EU heeft maar liefst 70.000 km kustlijn langs 22 landen. Zowat 40% van de totale bevolking woont in kustgebieden - pakweg 200 miljoen mensen - en die zijn goed voor nog eens 40% van het bruto binnenlands inkomen van de EU. Denk maar aan havenactiviteiten, scheepvaart, visserij, toerisme en andere vormen van bedrijvigheid.

Veel beleidslijnen van de EU hebben een maritieme dimensie, maar tot voor kort werden die sectoren toch afzonderlijk behandeld. Doordat de concurrentie tussen activiteiten in kustgebieden toeneemt, werkt de EU nu aan een geïntegreerde strategie om te garanderen dat de maritieme rijkdommen op duurzame wijze worden gebruikt.

Die aanpak wordt sinds juni 2007 gebruikt. Sindsdien heeft de Commissie voorstellen ingediend om het maritiem onderzoek te stimuleren, havens te laten groeien, het beheer van de maritieme ruimte te verbeteren en de belemmeringen voor de scheepvaart weg te nemen.

Daarnaast zijn er voorstellen gekomen om windenergie te promoten, kustgebieden te helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering, en mensen te helpen als zij hun baan in de visserij of scheepsvaart verliezen.

De Commissie heeft onlangs ook een voorstel ingediend om de illegale visserij uit te bannen. Ten slotte organiseert ze in de hele EU een raadpleging met het oog op een fundamentele hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

 

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links