Cosán nascleanúna

Lógó do Lá muirí na hEorpa ©EC

Aibhsíonn lá Lá muirí na hEorpa tábhacht na farraige is n-aigéan dár saol laethúil

Ró-iascach, truailliú, píoráideacht, athrú aeráide sna cóstaí is fuinneamh gaoithe cois cósta - ábhair iad uile a raibh trácht orthu ag comhdháil AE faoi bheartas muirí le déanaí.

Thug an chomhdháil oirirc DeutschEnglishfrançais lucht comhshaoil, eolaithe, is ceannairí tionscail agus rialtais chun na Róimhe i gcomhair trí lá de cheardlanna. I measc na bpríomhchainteoirí bhí príomh-aire na hIodáile Silvio Berlusconi agus uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso.

Rachaidh na nithe a pléadh chun tairbhe d'fhorbairt an bheartais mhuirí san AE feasta.

Bhí an cruinniú an 19-20 Bealtaine ar cheann de thart ar 40 ócáid DeutschEnglishfrançais a eagraíodh ar fud na hEorpa chun lá muirí DeutschEnglishfrançais na hEorpa a cheiliúradh. Orthu bhí ceardlanna, taispeántais, laethanta ar oscailt i gcalafoirt agus tionscadail chomhshaoil.

D'ainmnigh an tAE an 20 Bealtaine anuraidh mar lá chun tábhacht na mara i stair, i gcultúr is i ngeilleagar na hEorpa a cheiliúradh. Ach fairis sin, seans is ea é chun deiseannna is dúshláin na réigiún is na ngnóthas a bhraitheann ar an bhfarraige a aibhsiú.

San AE tá thart ar 70 000 km cósta a roinntear idir 22 tír. Tá cónaí ar thart ar 40% den daonra - timpeall 200m duine – i réigiúin cois na mara, a ghineann 40% d'olltáirge intíre an AE trí ghníomhaíocht ag calafoirt, seoladóireacht, iascach, turasóireacht agus nithe nach iad.

Is iomaí beartas AE a bhfuil toise muirí ag baint leis, agus bhainistítí a bhformhór de réir na hearnála go dtí le déanaí. Ach le fás na hiomaíochta idir na gníomhaíochtaí sin fan an chósta, tá straitéis chomhtháite á cumadh anois ag an AE chun a chinntiú gur ar chuma inbhuanaithe a úsáidfear acmhainní na mara.

I Meitheamh 2007 a seoladh an straitéis. Ó shin i leith, thug an Coimisiún tograí isteach chun taighde muirí a spreagadh, calafoirt a fhorbairt, bainistíocht an spáis mhuirí a fheabhsú is baic don tseoladóireacht a ísliú.

Tá faoi thograí eile cur le fuinneamh gaoithe cois cósta, cabhrú le pobail chósta oiriúnú don athrú aeráide agus tacú le daoine atá fostaithe sna longa is san iascach.

Mhol an Coimisiún reachtaíocht nua le déanaí chun iascach mídhleathach a throid. Fairis sin, thionscain sé comhairliúchán tras-AE faoi bheartas iascaigh na hEorpa a leasú go bunúsach.

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links