Navigatsioonitee

Võimaluste ookean - 19/05/2009

Euroopa merenduspäeva logo ©EC

Euroopa merenduspäeval rõhutatakse mere ja ookeanide olulisust meie igapäevaelus

Ülepüük, reostus, piraatlus, muutused rannikualade kliimas, avamere tuuleenergia – kõiki neid teemasid arutati merenduspoliitikat käsitlenud ELi konverentsil.

Roomas toimunud kõrgetasemeline konverents DeutschEnglishfrançais tõi kokku keskkonnakaitsjad, teadlased, tööstus- ja valitsusjuhid, kes osalesid kolm päeva kestnud seminaridel. Peamiste kõnelejate hulgas olid Itaalia peaminister Silvio Berlusconi ja komisjoni president José Manuel Barroso.

Tõstatatud küsimusi võetakse arvesse ELi tulevase merenduspoliitika väljatöötamisel.

19.–20. maini toimunud kohtumine oli üks ligikaudu neljakümnest Euroopa merenduspäeva DeutschEnglishfrançais tähistavast üritusest DeutschEnglishfrançais kogu ELis. Korraldati muu hulgas seminare, näitusi, avatud uste päevi sadamates ning keskkonnaprojekte.

Eelmisel aastal otsustas EL hakata 20. mail tähistama merenduspäeva, et rõhutada mere olulisust Euroopa ajaloo, kultuuri ja majanduse seisukohast. Kuid samuti võimaldab see tuua esile merest sõltuvate piirkondade ja ettevõtete võimalusi ning probleeme.

ELi rannajoone pikkus on 70 000 km ning see jaguneb 22 riigi vahel. Mereäärsed piirkonnad on koduks 40 %le elanikkonnast (umbes 200 miljonit inimest) ning sealt pärineb 40 % ELi sisemajanduse koguproduktist, mille aluseks on sadamad, laevandus, kalapüük, turism ja muud tegevused.

Mitmetel ELi poliitikavaldkondadel on merendusalane mõõde ning kuni viimase ajani toimus haldamine valdkondade kaupa. Kuna konkurents nimetatud tegevuste vahel rannikualadel kasvab, on EL otsustanud võtta kasutusele integreeritud strateegia, et tagada mereressursside jätkusuutlik kasutus.

Strateegia algatati 2007. aasta juunis. Alates sellest ajast on komisjon teinud mitmeid ettepanekuid merendusuuringute ja sadamate arendamise edendamiseks ning merealade paremaks haldamiseks ja laevandust takistavate tegurite vähendamiseks.

Muude ettepanekute eesmärk on edendada avamere tuuleenergia tootmist, aidata rannikualade elanikel kohaneda kliimamuutusega ning toetada laevandus- ja kalapüügisektoris töötavaid inimesi.

Komisjoni viimati tehtud ettepanek käsitles võitlust ebaseadusliku kalapüügi vastu. Samuti on algatatud konsultatsioon Euroopa kalanduspoliitika põhjalikuks reformiks.

 

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad