Navigatsioonitee

Rõõmustav uudis välismaalt tekstisõnumite saatjatele - 22/04/2009

Mobiiltelefoni kasutamine muutub iga päev ELi piire ületavatele kümnetele miljonitele inimestele taas kord odavamaks.

ELi seadusandjad on otsustanud alandada hinda, mille telekommunikatsiooniettevõtted võivad kehtestada teie mobiiltelefonile välismaal sissetulevatele või väljuvatele kõnedele (nn rändlusteenus). Samalaadsed piirmäärad kehtestatakse ka tekstisõnumite ja andmesideteenuste suhtes. Neid määrasid alandatakse kolme järgmise aasta jooksul.

Kõnealused muudatused, mis rakenduvad just suvepuhkuste ajaks, tähendavad Euroopa tarbijatele järjekordset võitu. Tarbijad maksavad juba praegu mobiiltelefonilt helistades ELis reisimise ajal tänu kõnede suhtes kehtestatud piirmääradele 60 % vähem kui varem.

Alates juulist maksab tekstisõnumi saatmine mõnest muust ELi liikmesriigist maksimaalselt 11 eurosenti, mis on enam kui poole võrra vähem praegusest keskmisest (29 eurosenti – mis on palju kallim, kui tekstisõnumi saatmine oma koduriigi piires). Tekstisõnumi saamine mõnes muus ELi liikmesriigis on jätkuvalt tasuta.

Samuti vähendatakse mobiilkõne minutihinna ülempiiri 46-lt sendilt 23-le. 2010. aasta juuliks alandatakse kõnealust ülempiiri 39-le ning 2011. aastaks 35-le sendile minutis – mis teeb lõpuks kõneminuti hinna 11 sendi võrra odavamaks. Mobiiltelefonide kasutajad saavad rõõmustada ka välismaal sissetulevate kõnede suhtes kehtestatavate madalamate hindade üle. Asjaomast ülempiiri vähendatakse kolme aasta jooksul 22-lt sendilt 11-le.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.

Muude rändlusteenuste – näiteks e-kirja või foto saatmine või Internetis surfamine – tasu vähendatakse hulgimüügi tasandil. See tähendab, et ülempiirid kehtestatakse tasude suhtes, mida üks operaator teiselt küsida saab.

Uute eeskirjade abil tahetakse vabaneda ebameeldivatest üllatustest, mis saavad osaks rändlusteenuse tarbijatele, kui nad saavad arve mobiiliga Internetis surfamise eest. Tarbijad saavad tasuta valida maksimaalse kuulimiidi (50 eurot vaikimisi). Teenusepakkujad peavad oma kliente limiidile lähenedes hoiatama. EL alandas 2007. aastal esmajärjekorras piiriüleste mobiilikõnede hindu English, kuna need olid keskmiselt neli korda kallimad kui riigisisesed kõned ning riigiti olid hindade vahel suured erinevused.

 

Andmeside rändlusteenused ja tekstisõnumid Euroopas English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad