Sökväg

Produktsäkerhet – en helig princip för EU - 20/04/2009

EU:s varningssystem för farliga produkter ökar tryggheten för konsumenterna.

Vi är alla konsumenter. Varje gång vi köper något i en affär eller på Internet, ser EU-lagstiftningen till att produkterna som erbjuds är säkra och tillverkade under rättvisa förhållanden.

Med målet att alla varor som säljs ska vara säkra driver EU-kommissionen varningssystemet Rapex English. Systemet omfattar alla farliga produkter med undantag för livsmedel, läkemedel och medicinsk utrustning. Om man upptäcker att en vara är farlig, sprids uppgifterna snabbt via Rapex till 30 deltagande länder så att handeln kan stoppas eller begränsas.

Antalet farliga varor som drogs tillbaka från marknaden ökade med 16 % under 2008 jämfört med föregående år. Mer än hälften av larmen gällde leksaker, elapparater och motorfordon.

Andelen potentiellt farliga varor från Kina steg från 52 % till 59 %. Ökningen kan bland annat förklaras med ökad import från Kina, ett förbättrat samarbete mellan EU och Kina om produktsäkerhet och större vaksamhet i EU-länderna i fråga om kinesiska varor.

Den viktigaste konsumentskyddsfrågan under 2009 är att se till att EU-länderna fortsätter att bevaka konsumenternas rättigheter i dessa ekonomiska kristtider.

Fler och fler handlar på nätet. Mellan 2006 och 2008 ökade andelen som gjort minst ett inköp på Internet från 27 % till 33 %. Men språkliga och praktiska problem liksom bristen på förtroende gör att de flesta handlar hos nätbutiker i hemlandet. Endast 7 % av nätkonsumenterna köper varor från företag i utlandet.

För att titta närmare på dessa frågor anordnade EU-kommissionen nyligen ett toppmöte för konsumenter English med förtroendet för den digitala marknaden som tema. Där diskuterades vad som måste till för att öka handeln över gränserna, till exempel ökat förtroende hos konsumenterna för betalningar på nätet, bättre hantering av klagomål, produktgarantier, skydd av personuppgifter och service efter köpet.

Mer om konumentfrågor

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar