Naršymo kelias

Produktų sauga be kompromisų - 20/04/2009

ES užtikrina vartotojų saugą naudodama įspėjimo apie pavojingus produktus sistemą.

Mes visi esame vartotojai. ES teisės aktais užtikrinama, kad prekės, kurias perkame parduotuvėje arba užsakome internetu, būtų saugios ir pagamintos tinkamomis sąlygomis.

Produktų saugai užtikrinti Komisija įdiegė skubaus įspėjimo sistemą (RAPEX) English , kuria naudojantis pranešama apie visas pavojingas vartojimo prekes, išskyrus maistą, farmacijos produktus ir medicinos prietaisus. Jei manoma, kad produktas pavojingas, apie tai per RAPEX nedelsiant pranešama 30 prie sistemos prisijungusių šalių, kad būtų galima uždrausti arba apriboti to produkto platinimą.

2008 m. iš rinkos buvo pašalinta 16 % daugiau pavojingų gaminių negu ankstesniais metais. Daugiau negu pusė jų – žaislai, elektros prietaisai ir motorinės transporto priemonės.

Iš Kinijos įvežamų pavojų keliančių produktų dalis išaugo nuo 52 % iki 59 %. Priežastys – importo iš Kinijos didėjimas, geresnis ES ir Kinijos bendradarbiavimas produktų saugos srityje ir didesnis ES valstybių, į kurias įvežami Kinijos produktai, budrumas.

Sunkiausias RAPEX 2009 m. uždavinys – užtikrinti, kad ES šalys ir toliau skirtų lėšų vartotojų teisių apsaugai šiais laikais, kai dėl ekonominės krizės tenka susiveržti diržus.

Šiuo metu vis daugiau žmonių apsiperka internetu. 2006–2008 m. ES vartotojų, internetu nusipirkusių bent vieną prekę, padaugėjo nuo 27 % iki 33 %. Tačiau dėl kalbos kliūčių, praktinių priežasčių ir pasitikėjimo stokos dauguma perka iš jų gyvenamojoje šalyje įsikūrusių bendrovių. Šiuo metu kitų šalių įmonių prekes ar paslaugas internetu perka tik 7 % vartotojų.

Siekdama išnagrinėti šiuos interneto amžiaus klausimus, Komisija neseniai surengė vartotojų atstovų aukšto lygio susitikimą English , kuriame daugiausiai dėmesio skirta pasitikėjimui skaitmenine rinka. Per susitikimą aptarta, ką reikėtų keisti, kad vartotojai aktyviau pirktų užsienyje, drąsiau mokėtų internetu ir nebijotų, kad kils problemų dėl pristatymo. Kalbėta ir apie tai, kaip spręsti skundų, produktų garantijų, asmens duomenų saugumo ir garantinio aptarnavimo klausimus.

Daugiau apie vartotojų reikalus

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos