Navigatsioonitee

Tooteohutus – kompromisse ei tehta - 20/04/2009

ELi hoiatussüsteem kaitseb tarbijaid ohtlike toodete eest.

Oleme kõik tarbijad. Iga kord kui läheme poodi, et midagi osta või avame interneti, et midagi tellida, on tänu ELi õigusaktidele tagatud pakutavate toodete ohutus ning nende tootmine õiglastes tingimustes.

Tooteohutuse tagamiseks lõi komisjon kiirhoiatussüsteemi (RAPEX) English, mis hõlmab kõiki ohtlikke tarbekaupu, välja arvatud toiduained, farmaatsias kasutatavad seadmed ja meditsiiniseadmed. Kui toodet peetakse ohtlikuks, siis teavitatakse RAPEXi vahendusel sellest kiiresti 30 süsteemis osalevat riiki, et asjaomase toote levitamine peatada või seda piirata.

Võrreldes eelmise aastaga kasvas turult kõrvaldatud ohtlike toodete arv 2008. aastal 16%. Rohkem kui poole neist moodustasid mänguasjad, elektriseadmed ning mootorsõidukid.

Hiinast pärit potentsiaalselt ohtlike toodete osakaal kasvas 52%-lt 59%-le. Selle põhjuseks on suurenenud import Hiinast, ELi ja Hiina parem koostöö tooteohutuse valdkonnas ning ELi riikide kõrgendatud valvsus Hiinast pärit toodete suhtes.

RAPEXi olulisim ülesanne 2009. aastal on tagada, et ELi riigid jätkaksid investeerimist tarbijaõigustesse ka majanduskriisi ajal, mil rahalised vahendid on piiratud.

Samal ajal on üha enam inimesi hakanud ostma kaupu interneti vahendusel. Ajavahemikus 2006–2008 kasvas ostjate osakaal, kes tegid vähemalt ühe ostu internetist, 27%-lt 33%-le. Keeleliste, praktiliste ning usalduslike küsimuste tõttu ostab aga enamik tarbijaid ettevõtetelt, mis asuvad nende elukohariigis. Ainult 7% on-line-trabijatest ostab praegu välismaistelt ettevõtetelt.

Nende interneti-ajastu küsimuste uurimiseks korraldas komisjon hiljuti tarbijaküsimusi käsitleva tippkohtumise English, mille keskseks teemaks oli usaldus digitaalturul. Päevakorral olid piiriülese kaubanduse elavdamiseks vajalikud muudatused: suurem tarbijate usaldus seoses elektrooniliste maksete ja kaupade kättetoimetamise, kaebuste käsitlemise, toodete garantii, isikuandmete kaitse ja müügijärgse toega.

Lisateave tarbijaküsimuste kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad