Διαδρομή πλοήγησης

Η ασφάλεια των προϊόντων δεν επιδέχεται συμβιβασμούς - 20/04/2009

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τους καταναλωτές με το σύστημα προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα.

Όλοι είμαστε καταναλωτές. Κάθε φορά που μπαίνουμε σε ένα κατάστημα ή συνδεόμαστε με το Διαδίκτυο για να αγοράσουμε κάτι, η ευρωπαϊκή νομοθεσία μάς εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται είναι ασφαλή και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας.

Στοχεύοντας στην ασφάλεια των προϊόντων, η Επιτροπή έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RAPEX) English για όλα τα επικίνδυνα καταναλωτικά αγαθά, εκτός από τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατρικές συσκευές. Αν ένα προϊόν θεωρηθεί επικίνδυνο, η πληροφορία διαδίδεται γρήγορα μέσω του RAPEX στις 30 χώρες που συμμετέχουν σ’αυτό, με στόχο την παύση ή τον περιορισμό της κυκλοφορίας του.

Ο αριθμός επικίνδυνων προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά αυξήθηκε κατά 16% το 2008 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πάνω από το 50% των προϊόντων αυτών ήταν παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές και αυτοκίνητα.

Το ποσοστό των δυνάμει επικίνδυνων προϊόντων προέλευσης Κίνας αυξήθηκε από 52% σε 59%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα, της καλύτερης συνεργασίας ΕΕ-Κίνας στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων και των αυστηρότερων ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη της ΕΕ στο εμπόριο κινεζικών προϊόντων.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει το RAPEX το 2009 θα είναι να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να επενδύουν στα δικαιώματα των καταναλωτών, παρά το γεγονός ότι τα χρήματα περιορίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στο μεταξύ, όλο και περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές. Από το 2006 ως το 2008, το ποσοστό των ατόμων που αγόρασαν ηλεκτρονικά ένα τουλάχιστον είδος αυξήθηκε από 27% σε 33%. Για γλωσσικούς και πρακτικούς λόγους αλλά και για λόγους εμπιστοσύνης, τα περισσότερα προϊόντα αγοράζονται από εταιρείες εγκατεστημένες στη χώρα διαμονής των αγοραστών. Μόνο το 7% των καταναλωτών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές αγοράζει προϊόντα από εταιρείες που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Για να εξετάσει το θέμα των διαδικτυακών αγορών, η Επιτροπή διοργάνωσε πρόσφατα τη Σύνοδο του Ευρωπαίου Καταναλωτή English με κύριο θέμα συζήτησης την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή αγορά. Συζητήθηκαν οι αλλαγές που απαιτούνται για την αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου όπως η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στην παράδοση των προϊόντων, η διευθέτηση καταγγελιών, οι εγγυήσεις για τα προϊόντα, η προστασία προσωπικών δεδομένων και η παροχή υποστήριξης μετά την πώληση.

Περισσότερα θέματα καταναλωτή

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι