Sökväg

Du är aldrig för ung för att tänka på din hälsa - 16/04/2009

Kampanjen ”Tänk på din hälsa” uppmuntrar unga människor att mer aktivt ta hand om sin hälsa.

Hälsa är sällan något som unga människor prioriterar. Men många hälsoproblem börjar ofta i unga år – t.ex. problem med fetma, alkohol, tobak och droger.

Din livsstil grundläggs redan i barn- och ungdomen. Genom att tidigt skaffa dig goda vanor och en sund livsstil kan du förebygga kroniska sjukdomar senare i livet.

Kommissionen lanserar därför ett initiativ för ungas hälsa English . Tanken är att uppmuntra unga människor att göra något åt problemen och delta i olika aktiviteter för att förbättra sin hälsa.

Det finns bland annat en blogg English där unga kan utbyta tankar och erfarenheter. Inläggen handlar om skolidrott, sexualundervisning, utbildning i näringslära och lokala hälsofrågor. En bloggare från Portugal talar om hur svårt det är att hitta ett fast jobb, medan en från Storbritannien vill ha mer tradionell idrott i skolan.

Unga kan också delta i en tävling English och skicka in en teckning, en affisch, ett foto eller ett videoklipp om olika teman – t.ex. övervikt, mediernas roll och risker i vardagen.

De bästa bloggarna och tävlingens pristagare kommer att bjudas in att presentera sina idéer vid EU:s konferens om unga och hälsa i Bryssel den 9–10 juli. Till konferensen kommer unga människor från hela Europa, ungdomsorganisationer och hälso- och sjukvårdspersonal.

Ungas hälsoproblem har ofta att göra med livsstil eller missbruk. Enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika beror 4 % av alla dödsfall bland unga i EU på en överdos. I en del länder är siffran nästan 10 %.

Hälsan påverkas också av fattigdom, tillgången till hälso- och sjukvård och arbets- och livsmiljön. Unga arbetstagare löper en 50 % större risk för att råka ut för en allvarlig arbetsplatsolycka än de som är över 40.

EU arbetar aktivt för att motverka problemen. Ett exempel är EU:s antirökkampanj. Det finns också åtgärder som ska skydda ungas hälsa under utbildningen och skapa en säkrare arbetsmiljö.

Mer om EU och ungas hälsa

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar