Cesta

Nikdy nejste tak mladí, abyste si mohli dovolit zanedbávat své zdraví - 16/04/2009

Kampaň s názvem „Buďte zdraví, buďte sami sebou“ má za cíl přimět mladé lidi, aby se aktivněji starali o své zdraví.

Pro mladé lidi nebývá zpravidla zdraví prioritou. Přesto mohou některé zdravotní potíže spojené například s obezitou, kouřením, konzumací alkoholu či drog začít již v raném věku.

Svůj životní styl si utváříme během dětství a dospívání. Osvojíme-li si dobré návyky v rané fázi života, budeme pravděpodobně i v dospělosti mít obecně zdravý životní styl a vyvarujeme se chronickým onemocněním.

Evropská komise si to uvědomuje, a proto zahájila iniciativu pro zdraví mládeže English , která vybízí mladé lidi k tomu, aby neignorovali svou životosprávu, snažili se žít kvalitněji a dbali na své zdraví.

Mladí lidé se rovněž mohou podělit o své zkušenosti a názory ohledně otázek zdraví na blogu English . K diskutovaným tématům patří tělesná výchova na školách, pohlavní styk, správná výživa a jiné otázky zdraví specifické pro danou zemi. Například jeden bloger z Portugalska píše o stresu spojeném s hledáním trvalého zaměstnání, jiný účastník přispívající do blogu ze Spojeného království by uvítal, kdyby se do škol vrátily tradiční sporty.

V rámci uvedené iniciativy se rovněž pořádá soutěž English , v níž mají mladí lidé vytvořit obraz, plakát, fotografii či videonahrávku na různá témata od obezity po prevenci běžných nehod.

Autoři nejlepších blogů a vítězové uvedené soutěže pak budou pozváni do Bruselu na konferenci EU o zdraví mládeže konané ve dnech 9. – 10. července tohoto roku, aby zde své myšlenky a projekty představili ostatním. Konference se zúčastní mladí lidé z celé Evropy i představitelé mládežnických organizací a odborníci ze zdravotnictví.

Většina zdravotních problémů u mladých lidí je způsobena jejich životním stylem a konzumací návykových látek. Podle odhadů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost jsou 4 % úmrtí mladých lidí v Evropské unii způsobena předávkováním narkotiky. V některých zemích tento podíl dosahuje téměř 10 %.

Na zdraví má rovněž vliv chudoba, nerovný přístup ke zdravotní péči a podmínky, v nichž mladí žijí, studují a pracují. U mladých lidí je o 50 % vyšší pravděpodobnost, že utrpí vážný úraz na pracovišti, než u pracovníků starších 40 let.

Evropská unie se snaží tyto problémy řešit. Zahájila kampaň proti kouření a v rámci svých opatření na podporu vzdělávání a bezpečnosti na pracovišti zohlednila ochranu zdraví mladých lidí.

Více informací o zdraví mladých lidí v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy