Sökväg

EU ska klimatanpassas - 01/04/2009

Förebyggande åtgärder ska lindra klimatförändringens effekter på områden som hälsa, energi, transport, jordbruk och turism.

År 2007 publicerade en internationell forskargrupp Englishespañolfrançais den mest detaljerade sammanfattningen av klimatförändringen dittills. Forskarna varnade för torka, minskad livsmedelsproduktion, kusterosion, översvämningar och flera andra problem.

Senare forskning tyder på att klimatförändringen kommer att slå både hårdare och snabbare än de trodde. Väderkatastrofer som torka och översvämning kommer att bli vanligare och grödor kan slås ut i de traditionella odlingsområdena. Utvecklingsländerna är de som drabbas hårdast, men Europa kommer också att påverkas.

EU-kommissionen föreslår att medlemsländerna redan nu ska börja tänka på hur de ska anpassa sig till klimatförändringen. Nationella och regionala myndigheter kommer att behöva förändra sin infrastruktur, medan EU:s roll blir att se till att länder, företag och organisationer samarbetar för bästa möjliga resultat.

”Vi måste fortsätta att jobba för att minska koldioxodutsläppen, men vi måste också anpassa oss till klimatförändringens verklighet. Det råder inget tvivel om att vi trots alla ansträngningar inte kommer att kunna undgå en viss bestående klimatförändring” säger EU:s miljökommissionär Stavros Dimas.

För att kunna anpassa oss till ett annat klimat behöver vi en klarare bild av vad som väntar oss. Kommissionen rekommenderar därför i sitt förslag English att det görs studier för att öka kunskapen om klimatförändringen. Det behövs också strategier för att bättre förvalta resurserna, en bedömning av kostnaden och nyttan med anpassningsåtgärderna och tillförlitliga verktyg för att övervaka hur det ändrade klimatet påverkar hälsan.

Förslaget beskriver också en s.k. clearing house-mekanism som ska införas senast 2011 – en omfattande databas för informationsutbyte om klimatförändringens risker och följder och de mest effektiva sätten att agera.

 

EU:s klimatåtgärder DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar