Kruimelpad

Het klimaat verandert, hoe passen we ons aan? - 01/04/2009

Een goede voorbereiding kan de gevolgen van de klimaatverandering voor gezondheid, energiebevoorrading, vervoer, landbouw en toerisme beperken.

In 2007 heeft een internationale groep wetenschappers Englishespañolfrançais het tot nog toe meest gedetailleerde overzicht van de klimaatverandering gepubliceerd. Zij waarschuwen voor droogte, dalende voedselproductie, kusterosie, overstromingen en andere natuurrampen.

Maar uit recenter onderzoek blijkt dat de klimaatverandering ons nog harder en sneller zal treffen dan toen werd gedacht. Droogteperioden en overstromingen zullen veel vaker voorkomen, en sommige gewassen zullen niet meer kunnen overleven in streken waar zij traditioneel worden geteeld. De ontwikkelingslanden zullen het zwaarst getroffen worden, maar Europa ontspringt evenmin de dans.

De Commissie dringt erop aan dat de EU-landen nu al nadenken over hoe zij zich moeten aanpassen aan de klimaatverandering. Nationale en regionale overheden moeten hun infrastructuur veranderen en de EU moet ervoor zorgen dat overheden, bedrijven en de bevolking goed samenwerken.

"We moeten ons blijven inspannen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar we moeten ons ook aanpassen aan de realiteit. Ondanks alles wat al is bereikt, staat het vast dat een klimaatverandering tot op zekere hoogte onvermijdelijk en onomkeerbaar is", zei Stavros Dimas, EU-commissaris voor milieu.

Als we ons willen aanpassen aan een ander klimaat, moeten we meer weten over wat op ons afkomt. De Commissie English beveelt aan studies te laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen. Zij dringt er ook op aan de middelen beter te beheren, een kosten-batenanalyse van een aanpassing aan de klimaatverandering uit te voeren en betrouwbare methoden te ontwikkelen om na te gaan hoe het veranderend milieu onze gezondheid beïnvloedt.

De Commissie heeft ook plannen opgesteld voor een uitwisselingsmechanisme ("clearing house mechanism"), een uitgebreide database, waarmee vanaf 2011 informatie kan worden uitgewisseld over risico's en gevolgen van de klimaatverandering en over hoe hiermee om te gaan.

 

EU-maatregelen tegen klimaatverandering DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links