Cosán nascleanúna

Ag oiriúnú d'aeráid athraithe - 01/04/2009

Laghdóidh an phleanáil tionchar an athrú aeráide ar shláinte, ar sholáthar fuinnimh, ar chórais iompair, ar fheirmeoireacht is ar thurasóireacht

I 2007, d'fhoilsigh grúpa idirnáisiúnta eolaithe Englishespañolfrançais an achoimre is mionsonraithe fós faoin athrú aeráide, le rabhadh faoi thriomach, táirgeadh bia ag crapadh, creimeadh na gcóstaí, tuilte agus nithe nach iad.

Ach tugann taighde le déanaí le fios gur tapúla is gur crua a bhuailfidh an t-athrú aeráide ná mar a measadh. Beidh tubaistí aimsire amhail triomaigh is tuilte níos minicí, is ní mhairfidh roinnt barr a thuilleadh i limistéirí ina mbídis ag fás go traidisiúnta. Bíodh gur dócha gurb iad na tíortha forbraíochta is crua a bhuailfear, ní éalóidh an Eoraip gan mhá gáinne.

Molann an Coimisiún gur anois is ceart do bhallstáit an AE machnamh faoi conas oiriúnú don athrú aeráide. Beidh ar údaráis réigiúnda is náisiúnta a mbonneagair a athrú, ach is é ról an AE comhar a chinntiú idir thíortha, ghnóthais agus phobail d'fhonn na torthaí is fearr a bhaint amach.

"Ní mór dúinn leanúint ag obair go dian chun astaíochtaí carbóin a laghdú, ach caithfimid oiriúnú don athrú aeráide. D'ainneoin a mbainfimid amach, tá méid áirithe den athrú aeráide dosheachanta is dochúlaithe," arsa Coimisinéir Comhshaoil an AE, Stavros Dimas.

Má tá fúinn oiriúnú d'aeráid éagsúil, is gá coincheap níos soiléire dá bhfuil i ndán dúinn. Molann togra an Choimisiúin English staidéir chun tuiscint a mhéadú faoin athrú aeráide. Fairis sin, iarrann sé straitéisí chun acmhainní a bhainistiú níos fearr, measúnú ar na costais is ar na tairbhí a théann le hoiriúnú don athrú aeráide, agus uirlisí iontaofa chun faireachán a dhéanamh ar thionchar na n-athruithe comhshaoil ar an tsláinte.

Leagann an togra amach pleananna do 'shás theach imréitigh' atá le bunú faoi 2011 - bunachar sonraí ollmhór chun eolas a mhalartú faoi thionchar is faoi phriacail an athrú aeráide is faoin tslí is éifeachtaí chun freagairt dóibh.

 

Gníomhú Aeráide - AE i gcoinne an athrú aeráide DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links