Sökväg

Skrotfartyg svartlistas - 11/03/2009

Ett fartyg © EC

Farliga fartyg ska kunna svartlistas enligt ett nytt sjösäkerhetspaket som Europaparlamentet nu har godkänt.

Det nya sjösäkerhetspaketet Erika III English har fått sitt namn efter det oljefartyg som sjönk utanför Frankrike 1999. Paketet innehåller regler för fartygsinspektioner, katatstrofåtgärder och haveriutredningar. Där finns också bestämmelser om skadeståndsansvar och ländernas skyldigheter att se till att fartyg med deras flagg uppfyller säkerhetskraven.

De nya reglerna ska förhindra att olyckor som oljeutsläppen från fartyget Prestige i november 2002 inträffar igen. Oljetankern sprang läck under en storm utanför nordvästra Spanien. Precis om Erika fick Prestige inte lov att gå in i en nödhamn för att flytta över sin last – 77 000 ton tjockolja. Fartyget beordrades att gå ut till havs igen och sjönk i Atlanten 25 mil utanför den spanska kusten.

Äldre tankfartyg med enkelskrov som Erika och Prestige är sedan dess förbjudna i EU.

Det här är några av de nya reglerna:

• Beslut om vart fartyg i nöd ska dirigeras måste fattas på ett oberoende sätt.

• Alla fartyg som anlöper europeiska hamnar ska inspekteras. Fartyg som utgör en risk ska kontrolleras oftare och de som upprepade gånger brutit mot reglerna ska förbjudas.

• Organisationer som certifierar fartygens säkerhet ska granskas.

• Ett europeiskt centrum ska inrättas för att övervaka sjötrafiken. Samtliga EU-länder ska också delta i SafeSeaNet, ett nätverk för utbyte av sjöfartsinformation.

• Nationella sjöfartsmyndigheter, som ser till att fartyg med landets flagg uppfyller internationella säkerhetskrav, ska granskas.

• Det kommer att finnas riktlinjer för haveriutredningar.

• En obligatorisk ansvarsförsäkring ska täcka skador i samband med olyckor. Fartygsoperatörerna blir ersättningsansvariga för passagerarskador.

Transportkommissionär Antonio Tajani menar att åtgärderna är ett kraftfullt svar på allmänhetens växande oro för sjösäkerheten på EU:s vatten. Redare, operatörer, besättning och myndigheter måste alla att ta ett större ansvar för att förhindra olyckor, säger Antonio Tajani.

EU är en viktig aktör inom sjöfarten och har 25 % av världens flotta. Runt 40 % av handeln inom EU och nästan all handel med länder utanför EU går med fartyg. Varje år passerar över 400 miljoner passagerare genom EU:s hamnar och cirka 3,5 miljarder ton gods lastas och lossas.

 

Mer om EU:s sjöfartspolitik English

 

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar