Navigačný riadok

Odpočinok pre plávajúce vraky - 11/03/2009

Loď v službách EÚ © EC

Lode, ktoré predstavujú riziko by mali byť v zmysle balíka pre námornú bezpečnosť, ktorý schválil Európsky parlament, zaradené na čiernu listinu.

Balík Erika III English nazvaný podľa ropného tankera, ktorý stroskotal pri brehoch Francúzska v roku 1999, upravuje pravidlá pre kontrolu lodí, postupy v prípade naliehavých situácií a vyšetrovanie nehôd. Obsahuje aj opatrenia týkajúce sa poistenia zodpovednosti a povinnosti krajín zabezpečovať, aby lode, ktoré plávajú pod ich vlajkami, dodržiavali bezpečnostné normy.

Nové predpisy boli navrhnuté tak, aby sa zabránilo opakovaniu podobných katastrof ako v prípade ropnej škvrny z tankera Prestige v novembri 2002. Na spomínanom tankeri sa vytvorila trhlina počas búrky na severozápad od Španielska. Podobne ako v prípade Erika, tankeru Prestige nebolo umožnené uchýliť sa v prístave, kde by mohol odčerpať svoj náklad – 77 000 ton ťažkých vykurovacích olejov. Dostal príkaz vrátiť sa späť na more, kde sa potopil vo vodách atlantického oceánu približne 250 km od Španielska.

Odvtedy majú staršie tankery s jednoduchým trupom ako Erika a Prestige zakázaný vstup do EÚ.

Podľa nových právnych predpisov:

• sa rozhodnutia o tom, kam by mali ísť lode v núdzi, sa musia prijať nezávisle

• budú všetky lode, ktoré prichádzajú do európskych prístavov, podrobené kontrole. Lode, ktoré prestavujú riziko, budú kontrolované častejšie a lodiam, ktoré opakovane porušia predpisy, sa môže zakázať vstup do EÚ

• budú organizácie, ktoré osvedčujú bezpečnosť lodí, podliehať auditu

• sa zriadi európske stredisko pre monitorovanie lodnej dopravy a všetky členské štáty EÚ budú prepojené prostredníctvom siete Spoločenstva na výmenu námorných informácií SafeSeaNet

• sa uskutoční audit vnútroštátnych námorných orgánov, aby sa zabezpečilo, že uplatňujú medzinárodné normy pokiaľ ide o lode, ktoré plávajú pod národnou vlajkou

• sa vypracujú usmernenia pre vyšetrovanie nehôd lodí

• poskytne systém povinného poistenia krytie škôd v dôsledku nehôd. Lodní prepravcovia budú zodpovedať za škody, ktoré vznikli pasažierom.

Komisár pre dopravu Antonio Tajani označil opatrenia ako „jednoznačnú odpoveď“ na obavy ľudí o spôsobilosti lodí na plavbu vo vodách EÚ. Ďalej uviedol, že vlastníci lodí, prepravcovia, palubný personál a pobrežné orgány budú spoločne zdieľať väčšiu zodpovednosť za prevenciu nehôd.

S 25 %-ným podielom na celosvetovom lodnom parku predstavuje EÚ najväčšiu námornú flotilu. Lode prepravia takmer 40 % objemu vnútorného obchodu EÚ a takmer všetok tovar v rámci zahraničného obchodu. Každoročne prejde cez prístavy v EÚ 400 miliónov pasažierov a približne 3,5 mld. ton tovaru.

 

Viac o politike EÚ v oblasti námornej dopravy English

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy