Ścieżka nawigacji

Wycofanie z eksploatacji przestarzałych statków - 11/03/2009

Statek © EC

Zgodnie z przyjętym przez Parlament Europejski pakietem przepisów dotyczących bezpieczeństwa na morzu statki stanowiące zagrożenie mają zostać wpisane na czarną listę.

Pakiet Erika III English noszący nazwę tankowca, który w 1999 r. zatonął u wybrzeży Francji, ustanawia zasady inspekcji statków, reagowania w sytuacjach kryzysowych i przeprowadzania dochodzeń w sprawie wypadków. Pakiet zawiera również przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i obowiązków państw, które powinny zagwarantować, że statki pływające pod ich banderą przestrzegają norm bezpieczeństwa.

Nowe przepisy mają zapobiegać ponownym katastrofom, takim jak wyciek ropy z tankowca Prestige w listopadzie 2002 r. Wyciek ten miał miejsce w trakcie sztormu u północno-zachodnich wybrzeży Hiszpanii. Tak jak tankowcowi Erika, również tankowcowi Prestige nie udzielono pozwolenia na schronienie w porcie, w którym mógłby rozładować towar ─ 77 tys. ton ciężkiego paliwa. Prestige po otrzymaniu rozkazu wycofania się z powrotem na morze zatonął na Atlantyku w odległości około 250 km od wybrzeży Hiszpanii.

Od tego czasu starsze, jednokadłubowe tankowce jak Erika czy Prestige mają zakaz pływania po wodach UE.

Nowe przepisy przewidują, że:

• decyzje o udzieleniu schronienia statkom znajdującym się w sytuacji zagrożenia muszą być podejmowane niezależnie

• wszystkie statki zawijające do portów europejskich będą kontrolowane. Statki, które należą do grupy ryzyka będą poddawane częstszym kontrolom, a te, które ciągle naruszają przepisy mogą zostać objęte zakazem użytkowania.

• organizacje, które wystawiają certyfikaty w zakresie norm bezpieczeństwa statków, będą podlegać kontroli

• powstanie europejski ośrodek monitorowania ruchu statków i wszystkie kraje zostaną objęte systemem SafeSeaNet ─ siecią wymiany informacji o ruchu statków

• krajowe władze morskie będą podlegać audytowi w celu zagwarantowania, że statki pływające pod ich banderą przestrzegają standardów międzynarodowych

• opracowane zostaną wytyczne dotyczące prowadzenia dochodzeń w sprawie wypadków na morzu

• szkody poniesione w wyniku wypadków będą pokrywane w ramach systemu ubezpieczenia obowiązkowego. Armatorzy statków będą odpowiadać za szkody poniesione przez pasażerów.

Unijny komisarz ds. transportu Antonio Tajani powiedział, że nowe przepisy stanowią zdecydowaną odpowiedź na coraz większe obawy społeczeństwa o bezpieczeństwo statków pływających po wodach europejskich. Dodał, że właściciele, armatorzy, załoga statków i władze na obszarach przybrzeżnych ponosić będą większą odpowiedzialność za zapobieganie wypadkom.

Statki UE ─ która jest potęgą morską ─ stanowią 25 proc. floty światowej. Ponad 40 proc. wewnętrznej wymiany handlowej UE i prawie cały handel zewnętrzny odbywają się drogą morską. Co roku przez porty UE przewija się ponad 400 mln pasażerów, a rozładowywanych i załadowywanych w nich jest około 3,5 mld ton towarów.

 

Więcej na temat polityki transportu morskiego UE English

 

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki