Cosán nascleanúna

Buicéid mheirge le héirí as - 11/03/2009

© EC

Liosta dubh do longa baolacha faoi phacáiste sábháilteachta lenar ghlac Parlaimint na hEorpa.

Le hainm a tógadh ón tancaer ola a bádh in aice na Fraince i 1999, leagann pacáiste Erika III English síos rialacha chun longa a iniúchadh, géarchéimeanna a fhreagairt agus tionóiscí a imscrúdú. Tá bearta ann faoi dhliteanas sibhialta is faoi dhualgas tíortha a chinntú go sroichfidh longa faoina mbratacha caighdeáin sábháilteachta.

Tá faoi na rialacha nua tubaistí ar nós leo ola an Prestige i Samhain 2002 a chosc. Tháinig poll sa tancaer le linn stoirme in aice le hiarthuaisceart na Spáinne. Ar nós an Erika, diúltaíodh calafort dídine don Prestige, mar a bhféadfadh sí a lastas - 77,000 tonna trombhreosla - a aistriú. Ordaíodh ar ais chun na mara í agus chuaigh sí go tóin poill san Atlantach timpeall 250 ciliméadar ón Spáinn.

Coscadh ó shin tancaeir amhail an Erika is an Prestige san AE.

Faoin reachtaíocht nua:

• ní mór cinntí faoi cheann scríbe na long i bponc a thógáil go neamhspleách

• iniúchfar gach long a thiocfaidh chuig calafort Eorpach. Seiceálfar níos minicí aon long faoi deara baol agus coscfar iadsan a bhrisfidh rialacha go leanúnach

• eagrais a dheimhníonn sábháilteacht long, beidh siad faoi réir ag iniúchtaí

• bunófar lárionad Eorpach chun faireachán a dhéanamh ar thrácht loingis agus nascfar na ballstáit AE uile trí SafeSeaNet, an líonra malartán um eolas muirí

• iniúchfar údaráis náisiúnta mhuirí lena chinntiú go gcuirfidh siad caighdeáin idirnáisiúnta i bhfeidhm ar gach long a sheolann faoina mbratach

• beidh treoirlínte chun tionóiscí loingis a imscrúdú

• clúdóidh scéim éigeantach árachais aon dochar de dheasca tionóiscí. Dlífear oibreoirí loinge as aon dochar a fhulaingeoidh paisinéirí.

Dar leis an gcoimisinéir iompair Antonio Tajani, “freagairt láidir” is ea na bearta ar imní phoiblí atá ag fás faoi mhuiracmhainneacht na long in uiscí an AE. Is mó an fheagracht a bheidh ar úinéirí long, ar oibreoirí, ar fhoirne is ar údaráis chladaigh chun tionóiscí a chosc, ar seisean.

Mar mhórchumhacht mhuirí, is ag an AE atá 25% de loingeas an domhain. Longa a iompraíonn thart ar 40% de thrádáil inmheánach an AE agus a chuid trádála seachtraí uile, geall leis. Gach bliain téann breis is 400m paisinéir trí chalafoirt an AE agus luchtaítear is díluchtaítear thart ar 3.5bn tona lastais.

 

Breis eolais faoi bheartas iompair mhuirí an AE English

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links