Navigointipolku

Ruosteiset paatit telakalle - 11/03/2009

Alus © EC

Vaarallisten alusten musta lista suunnitteilla EU:n meriturvallisuuspaketissa.

EU on uudistamassa säännöksiä merialusten tarkastuksista sekä merionnettomuuksiin liittyvistä hätätoimista ja tutkinnasta. Uudessa Erika III -lakipaketissa English muun muassa velvoitetaan EU-maat valvomaan lippunsa alla purjehtivien alusten kuntoa ja säädetään siviilioikeudellisesta vastuusta. Vuonna 1999 Ranskan rannikolla uponneen öljytankkerin mukaan nimetty lakipaketti hyväksyttiin tällä viikolla EU-parlamentissa.

Säännöksiä tiukentamalla halutaan ehkäistä suuret merionnettomuudet, joista vakavimpia on ollut Prestige-aluksen öljyonnettomuus marraskuussa 2002. Tankkerin vaurioiduttua myrskyssä Luoteis-Espanjan rannikolla eri maiden viranomaiset kielsivät sen hinaamiseen satamiinsa, eikä alus päässyt tyhjentämään 77 000 tonnin polttoöljylastiaan. Alus upposi lopulta Atlanttiin noin 250 kilometrin päässä Espanjan rannikosta.

Erika- ja Prestige-alusten tyyppiset yksirunkoiset säiliöalukset on sittemmin kielletty EU:ssa.

Lakipaketin uudistuksista tärkeimpiä ovat seuraavat:

• Riippumattomat viranomaiset päättävät merihätään joutuneiden alusten vastaanottamisesta suojapaikkoihin.

• Kaikki EU:n satamiin tulevat alukset tarkastetaan. Riskialtteimmat alukset tarkastetaan muita useammin, ja toistuvien rikkeiden jälkeen pääsy EU:n satamiin voidaan evätä.

• Alusten turvallisuussertifioinnista vastaavat laitokset auditoidaan.

• Laivaliikenteen seurantaa varten perustetaan eurooppalainen keskus, ja EU-maiden välistä merenkulkualan tiedonvaihtoa varten otetaan käyttöön SafeSeaNet-järjestelmä.

• Kansallisten merenkulkuviranomaisten toiminta auditoidaan. Viranomaiset velvoitetaan valvomaan, että maan lipun alla purjehtivat alukset ovat kansainvälisten standardien mukaisia.

• Merionnettomuuksien tutkintaa varten laaditaan ohjeisto.

• Otetaan käyttöön pakollinen vakuutusjärjestelmä onnettomuuksien aiheuttamien vahinkojen varalta. Alusten liikennöitsijät joutuvat korvaamaan matkustajille aiheutuvat vahingot.

EU:n liikennekomissaarin Antonio Tajanin mukaan uusi lakipaketti vastaa tehokkaasti kansalaisten vaatimuksiin parantaa meriturvallisuutta. ”Sekä varustajat, liikennöitsijät, alusten miehistö että viranomaiset joutuvat ottamaan aiempaa enemmän vastuuta onnettomuuksien ehkäisemisestä”, Tajani toteaa.

EU on huomattava vaikuttaja merenkulun alalla, sillä sen osuus maailman laivastosta on noin neljännes. Meriteitse hoidetaan lähes kaikki EU:n ulkomaankauppa ja EU:n sisäisestäkin kaupasta noin 40 prosenttia. Vuosittain EU:n satamia käyttää yli 400 miljoonaa matkustajaa. Satamissa lastattavan ja purettavan rahdin määrä on noin 3,5 miljardia tonnia.

 

Lisätietoa EU:n meriliikennepolitiikasta English.

 

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä