Navigatsioonitee

Vanad roostetanud alused kõrvaldatakse kasutuselt - 11/03/2009

Laev © EC

Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud meresõiduohutuse paketi alusel võidakse ohtlikud laevad panna musta nimekirja.

1999. aastal Prantsusmaa ranniku lähedal uppunud naftatankeri järgi nime saanud paketis Erika III English on sätestatud laevade kontrollimist, hädaolukordadele reageerimist ning õnnetuste uurimist käsitlevad eeskirjad. Pakett sisaldab meetmeid, mis on seotud tsiviilvastutuse ja riikide kohustustega tagada, et nende lipu all sõitvad laevad vastaksid ohutusnõuetele.

Uued eeskirjad on koostatud selleks, et ennetada selliste katastroofide kordumist, nagu The Prestige-nimelise tankeri põhjustatud naftareostus 2002. aasta novembris. See tanker hakkas lekkima tormi ajal, olles Loode-Hispaania ranniku lähedal. Nagu Erikagi puhul, ei lubatud The Prestige'i sadamasse, kus oleks olnud võimalik lossida last, milleks oli 77 000 tonni raskekütust. Tankeril kästi sõita tagasi merele ning see uppus Atlandi ookeanil, ligikaudu 250 km kaugusel Hispaania rannikust.

Vanemate ühekordse põhjaga tankerite (nagu Erika ja The Prestige) kasutamine on pärast neid juhtumeid olnud ELis keelatud.

Uute eeskirjade alusel:

• tuleb juhtumipõhiselt teha otsused selle kohta, kuhu laevad hädaolukorras minema peavad

• kontrollitakse kõiki laevu, mis läbivad Euroopa sadamaid. Endast ohtu kujutavaid laevu kontrollitakse sagedamini ning korduvalt eeskirju rikkuvatel laevadel keelatakse edasine tegevus

• viiakse laevade ohutust sertifitseerivates organisatsioonides läbi auditid

• rajatakse Euroopa keskus laevaliikluse jälgimiseks ning kõik ELi liikmesriigid ühendatakse merendusalase teabevahetusvõrgustiku ehk süsteemi SafeSeaNet kaudu

• viiakse riiklikes merendusasutustes läbi auditid selle tagamiseks, et nad jõustaksid oma lipu all sõitvate laevade puhul rahvusvahelisi standardeid

• koostatakse juhised laevaõnnetuste uurimise läbiviimiseks

• kaetakse kohustuslikust kindlustuskavast õnnetustega kaasnenud kahju. Laevandusettevõtjad vastutavad reisijatele tekitatud kahjude eest.

Transpordivolinik Antonio Tajani kutsus kõnealuseid meetmeid „jõuliseks vastuseks” üldsuse kasvavale murele seoses ELi vetes seilavate laevade merekõlblikkusega. Voliniku kohaselt „ kannavad laevaomanikud, laevandusettevõtjad, meeskonnaliikmed ja asjaomased ametiasutused õnnetuste vältimise osas suuremat vastutust”.

Suure merendushiiuna kuulub ELile 25% kogu maailma laevastikust. Laevu kasutatakse ligikaudu 40% ELi sisekaubanduse ning peaaegu kogu väliskaubanduse puhul. Igal aastal külastab ELi sadamaid ligikaudu 400 miljonit reisijat ning peale ja maha laaditakse peaaegu 3,5 miljardit tonni lasti.

 

Täiendav teave ELi meretranspordipoliitika kohta English

 

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad