Sti

Farlige skibe skal skrottes - 11/03/2009

Et skib © EC

Farlige skibe kan sortlistes ifølge søfartssikkerhedspakke, der nu er godkendt af Europa-Parlamentet.

Den såkaldte Erika III-pakke English er opkaldt efter den olietanker, der sank ud for Frankrigs kyst i 1999. Pakken fastsætter regler for skibsinspektion, nødhjælp og havariundersøgelser. Der er også bestemmelser om skadeserstatning og krav om, at landene skal sørge for, at skibe, der sejler under deres flag, opfylder sikkerhedsstandarderne.

De nye regler skal forhindre katastrofer som olieudslippet fra tankskibet Prestige i november 2002. Prestige sprang læk under en storm nordvest for Spanien. Ligesom tankskibet Erika blev Prestige afvist, da det søgte en nødhavn, hvor det kunne omlade lasten – 77 000 tons olie. Skibet blev beordret ud på åbent hav igen og gik ned på Atlanterhavet ca. 250 km fra Spanien.

Ældre enkeltskrogede tankskibe som Erika og Prestige har siden været forbudt i EU.

De nye regler:

• Beslutninger om, hvor nødstedte skibe skal søge tilflugt, skal træffes af en uafhængig instans.

• Alle skibe, der anløber en havn i EU, skal inspiceres. Skibe, der indebærer en risiko, skal undersøges hyppigere, og skibe, der bryder reglerne flere gange, kan få et generelt forbud.

• Organer, der certificerer skibes sikkerhed, skal underkastes kontrol.

• Der skal oprettes et EU-center for skibstrafikovervågning. Alle EU-landene skal være med i SafeSeaNet, et system til udveksling af søfartsdata.

• De nationale søfartsmyndigheder, der sørger for, at skibe, der sejler under deres flag, overholder de internationale standarder, skal kontrolleres.

• Der skal udarbejdes retningslinjer for havariundersøgelser.

• Det skal være obligatorisk at tegne en forsikring, der dækker skader som følge af ulykker. Skibsførerne bliver ansvarlige for skade på passagerer.

EU's transportkommissær, Antonio Tajani, kalder initiativet et "effektivt svar" på borgernes stigende bekymring for sikkerheden til søs i EU's farvande. "Rederierne, skibsførerne, besætningerne og kystmyndighederne skal alle påtage sig et større ansvar for at forebygge ulykker", siger han.

EU har 25 % af verdens flåde og er dermed en vigtig aktør på søfartsområdet. Ca. 40 % af handelen inden for EU og næsten al handel med lande uden for EU bliver fragtet med skibe. Hvert år passerer over 400 millioner passagerer gennem EU's havne, og her lastes og losses også ca. 3,5 milliarder tons fragt.

 

Mere om EU's søfartspolitik English

 

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links