Cesta

Loď © ES

Podle balíčku opatření pro bezpečnost v námořní dopravě, který schválil Evropský parlament, mohou být nebezpečné lodě dány na černou listinu.

Balíček opatření Erika III English nazvaný podle tankeru, který se v roce 1999 potopil u francouzského pobřeží, stanovuje pravidla pro inspekce lodí, reakce na mimořádné situace a pro vyšetřování námořních nehod. Zahrnuje také opatření týkající se zákonného pojištění odpovědnosti a povinnost zemí zajistit, aby lodě plující pod jejich vlajkou splňovaly bezpečností normy.

Nová pravidla mají zabránit tomu, aby nedošlo k podobným katastrofám, jako bylo potopení tankeru Prestige v listopadu 2002. Z tankeru začala během bouře u severozápadního pobřeží Španělska unikat ropa. Podobně jako u tankeru Erika bylo lodi Prestige zamítnuto nouzové útočiště v přístavu, kde by mohla přečerpat svůj náklad 77 000 tun topného oleje. Poté, co byla vykázána zpět na moře, se potopila v Atlantiku asi 250 km od španělského pobřeží.

Od té doby existuje v EU zákaz pro staré tankery s jednoduchým pláštěm trupu, jako byly Erika a Prestige.

Podle nových právních předpisů:

• rozhodování o tom, kam mají lodě v nouzi jet, musí být nezávislé

• všechny lodě, které se zastaví v evropských přístavech, budou prohlédnuty. Plavidla, která představují riziko pro námořní dopravu, budou kontrolována častěji a těm, která budou pravidelně porušovat předpisy, může být zakázán vjezd do evropských přístavů

• organizace, které osvědčují bezpečnost lodí, budou podléhat auditům

• bude zřízeno evropské středisko pro sledování lodní dopravy a všechny země EU budou pro propojeny sítí pro výměnu informací v oblasti námořní dopravy s názvem SafeSeaNet

• orgány pro námořní dopravu členských zemí budou podléhat prověrkám, aby se zajistilo, že pro lodě, jež plují pod jejich vlajkou, uplatňují mezinárodní normy

• budou existovat pokyny pro vyšetřování námořních nehod

• náhrady škod v případě nehod se budou platit z povinného pojištění. Rejdaři budou odpovědní za náhradu škod cestujících.

Komisař pro dopravu Antonio Tajani nazval tato opatření „důraznou reakcí" na rostoucí obavy veřejnosti ohledně plavbyschopnosti lodí ve vodách EU. Majitelé lodí, rejdaři, posádky lodí a pobřežní orgány budou více zodpovědní za předcházení nehodám, uvedl Antonio Tajani.

Evropská unie představuje významnou námořní velmoc. Její lodě tvoří 25 % celosvětové flotily a převážejí okolo 40 % zboží na vnitřním trhu EU a téměř veškeré zboží v jejím vnějším obchodě. Každý rok projde přístavy EU více než 400 milionů cestujících a je zde přeloženo okolo 3,5 miliardy tun nákladu.

 

Další informace o politice EU v oblasti námořní dopravy English

 

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy