Sökväg

Ny EU-strategi ska förebygga katastrofer - 24/02/2009

Torr, sprucken jord med grästuvor © EC

EU vill med sin nya strategi stärka vår kapacitet att förebygga katastrofer och fördjupa samarbetet med utvecklingsländerna.

En häftig storm i Frankrike, bränder i Grekland, torka i Spanien – vi kan alla drabbas av naturkatastrofer där vi bor eller semestrar. Och i takt med att klimatet förändras kan sådan katastrofer troligen bli både svårare och vanligare. De torkdrabbade områdena i EU har sedan 1990 ökat från 6 % till 13 %.

Men det är inte bara naturkatastrofer och epidemier som hotar vår hälsa och miljö – ett annat hot är katastrofer orsakade av människan, som oljeutsläpp och radioaktiva föroreningar. EU vill därför stärka vår förmåga att hantera katastrofer English – före, under och efter händelsen.

Katastrofer brukar inte stanna vid gränsen. Epidemier och bränder sprider sig från ett land till ett annat, floder för med sig förorenat vatten över gränserna, och oljeutsläpp smutsar ned alla stränder där oljan flyter i land.

Den nya strategin DeutschEnglishfrançaisPDF handlar främst om dessa gränsöverskridande katastrofer där EU-länderna måste agera gemensamt. Exempel på insatser är bättre förvarningssystem, effektivare utnyttjande av EU-medel DeutschEnglishespañolfrançais och en förteckning över tillgänglig information och bra praxis.

Men EU ser inte bara till sin egen bakgård. Med en annan strategi vill man försöka minska katastrofriskerna i utvecklingsländerna EnglishPDF. Mindre utvecklade länder väntas drabbas särskilt hårt av katastrofer som är en följd av klimatförändringen. Skördar som är beroende av regn kan i en del afrikanska länder ha minskat med 50 % redan 2020. Tropiska sjukdomar väntas också breda ut sig.

EU vill med strategin hjälpa utvecklingsländerna genom att bidra med pengar till riskbegränsande insatser. Pengarna skulle också kunna gå till informationskampanjer m.m.

Kommissionen kommer i juni att föreslå mer konkreta åtgärder för att följa upp strategierna.

EU:s civilskydd – förebyggande insatser English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar