Navigačný riadok

Lepšia prevencia ako liečba – nová stratégia EÚ na predchádzanie katastrofám - 24/02/2009

Vyprahnutá, popraskaná zem s trsmi trávy © EC

Nový návrh by mal posilniť kapacity EÚ v oblasti predchádzania katastrofám a zintenzívniť spoluprácu s rozvojovými krajinami.

Víchrica vo Francúzsku, požiare v Grécku, extrémne sucho v Španielsku – prírodná katastrofa sa nás môže osobne dotknúť kdekoľvek – doma či na dovolenke. Zmeny klímy navyše stupňujú riziko, že takéto katastrofy sa budú vyskytovať častejšie a intenzívnejšie. Veď len od roku 1990 sa podiel územia EÚ a počtu obyvateľov, ktorých postihlo extrémne sucho, zvýšil zo 6 na 13 %.

Okrem prírodných katastrof a epidémií vplývajú negatívne na naše zdravie a životné prostredie aj človekom spôsobené katastrofy, ako sú úniky ropy či rádioaktívne zamorenie. EÚ preto plánuje zlepšiť svoju obranyschopnosť voči katastrofám English vo všetkých fázach – pri prevencii, okamžitej reakcii i obnove.

Katastrofy nepoznajú človekom vymedzené hranice. Epidémie a požiare sa šíria z krajiny do krajiny, rieky nesú zamorenú vodu cez hranice a ropné škvrny znečisťujú každé pobrežie, ktorého sa dotknú.

Navrhovaná nová stratégia DeutschEnglishfrançaisPDF sa zameriava najmä na medzinárodné katastrofy, ktoré si vyžadujú spoločné riešenie členských krajín EÚ. Súčasťou návrhu je lepší prístup k systémom včasného varovania, účinnejšie hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ DeutschEnglishespañolfrançais a vytvorenie zoznamu na úrovni EÚ, ktorý by obsahoval existujúce informácie a osvedčené postupy.

EÚ však nehľadí len na seba. Vo svojom ďalšom opatrení navrhuje pomoc pri znižovaní rizika katastrof v rozvojových krajinách EnglishPDF, ktoré by mali byť v dôsledku klimatických zmien vystavené katastrofám vo zvýšenej miere. Očakáva sa, že do roku 2020 klesnú v niektorých afrických krajinách výnosy z plodín závislých od dažďových zrážok o 50 %. Pravdepodobne bude dochádzať aj k väčšiemu šíreniu tropických chorôb.

V stratégii sa navrhuje pomoc rozvojovým krajinám prostredníctvom financovania iniciatív na zníženie rizika na vnútroštátnej úrovni. Finančná podpora zameraná na aktivity súvisiace so zvyšovaním povedomia by smerovala priamo do regiónov.

K uvedeným stratégiám predloží Komisia plán konkrétnych opatrení v júni 2009.

Európska civilná ochrana – prevencia English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy