Kruimelpad

Rampenpreventie: Voorkomen is beter dan genezen - 24/02/2009

Een uitgedroogde bodem © EC

De EU komt met een voorstel voor een gezamenlijke aanpak voor rampenpreventie en een betere samenwerking met de ontwikkelingslanden.

Een zware storm in Frankrijk, bosbranden in Griekenland, droogte in Spanje, we kunnen overal worden overvallen door een natuurramp. Helaas worden dergelijke rampen, waarschijnlijk ook door de klimaatverandering, alleen maar frequenter en heviger. Om een voorbeeld te noemen: in 1990 werd 6% van de EU-bevolking en van het Europese grondgebied getroffen door droogte, nu is dat al 13%.

Niet alleen natuurrampen en epidemieën bedreigen het milieu en de volksgezondheid, maar ook door de mens veroorzaakte rampen zoals olielozingen en radioactieve vervuiling. Om daar wat aan te doen wil de EU haar aanpak van rampen English verbeteren. Voor, tijdens en na de gebeurtenissen.

Een ramp stopt niet bij de grens. Epidemieën en branden kunnen zich naar het buitenland uitbreiden, vervuiling kan via rivieren de grens over gaan en olie die op zee is geloosd, kan echt overal aanspoelen.

Bij de nieuwe strategie DeutschEnglishfrançaisPDF die nu wordt voorgesteld, is vooral aan zulke grensoverschrijdende rampen gedacht. Die vragen om een gezamenlijke aanpak van de EU-landen. Zo moeten onder andere de systemen voor vroegtijdige waarschuwing toegankelijker worden, moet het EU-geld efficiënt besteed DeutschEnglishespañolfrançais worden en moeten beproefde methoden overal in de EU worden geïnventariseerd.

Maar de EU denkt niet alleen aan zichzelf. Er is ook een strategie ontworpen om de risico's van rampen in ontwikkelingslanden te beperken EnglishPDF. Voor landen met een ontwikkelingsachterstand kunnen rampen als gevolg van de klimaatverandering extra hard aankomen. Zo is in sommige Afrikaanse landen de oogst van gewassen die van regen afhankelijk zijn, vermoedelijk gehalveerd tegen 2020. Ook tropische ziekten zullen waarschijnlijk sneller verspreid raken.

De strategie houdt in dat ontwikkelingslanden meer geld kunnen krijgen voor nationale initiatieven om zulke risico's te beperken. Er is ook geld voor regio's die bijvoorbeeld bewustmakingscampagnes op touw zetten.

In juni 2009 komt de Commissie met concrete acties in het kader van deze strategieën.

Europese burgerbescherming: preventie English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links