Cosán nascleanúna

Is fearr cinnte ná cumha - straitéis nua AE chun tubaistí a sheachaint - 24/02/2009

Talamh gágtha, spallta le badáin féir © EC

Togra nua chun acmhainní a neartú le tubaistí a sheachaint is chun comhar le tíortha forbraíochta a mhéadú.

Anfa obann san Fhrainc, tinte sa Ghréig, triomach sa Spáinn - thiocfadh tubaiste nádúrtha aniar aduaidh ar éinne againn inár n-áit chónaithe nó chuairte. Mar bharr ar an donas, le hathrú na haeráide, is déine agus is minicí a bheidh a leithéid de thubaistí - mhéadaigh réimse is daonra na gcríoch AE atá faoi thionchar triomaigh ó 6% go 13% ó 1990.

Chomh maith le tubaistí nádúrtha is eipidéimí, bagraíonn tubaistí daonna, amhail doirteadh ola nó truailliú radaighníomhacha, ar ár gcomhshaol is ár sláinte. Mar fhreagairt, tá faoin AE a chumas chun plé le tubaistí English a fheabhsú - roimh an ócáid, lena linn agus ina diaidh.

Ní minic a stopann tubaistí ag an teorainn. Leathnaíonn eipidéimí is tinte ó thír go tír, tugann aibhneacha ábhar truaillithe thar teorainn agus truaillíonn doirteadh ola tránna pé áit a tharlaíonn sé.

An straitéis nua DeutschEnglishfrançaisPDF a moladh, díríonn sí go príomha ar na tubaistí trasteorann sin gur gá comhfhreagairt ó bhallstáit AE chun tabhairt fúthu. Chuimseodh sí rochtain níos fearr ar chórais luath-rabhaidh, cistí AE a chaitheamh níos éifeachtaí DeutschEnglishespañolfrançais agus fardal AE den eolas is den dea-chleachtadh atá ann cheana.

Ach is sia a dhearcann an tAE ná a chúlchlós féin. Féachfaidh straitéis nua eile le priacal na dtubaistí i dtíortha forbraíocha a laghdú EnglishPDF. Meastar gur measa fós a bhuailfear na tíortha is lú forbairt le tubaistí a bhaineann leis an athrú aeráide, agus meath 50% le teacht ar na bairr a bhraitheann ar bháisteach i roinnt tíortha Afraiceacha chomh luath le 2020. Is dócha gur forleithne ansin a bheidh na galair theochreasacha.

Tá faoin straitéis cabhrú le tíortha forbraíochta trí mhaoiniú a thabhairt do thionscnaimh náisiúnta a laghdóidh priacail. Rachadh airgead chuig réigiúin freisin do ghníomhaíocht ar nós feachtas chun feasacht a ardú.

I Meitheamh 2009 molfaidh an Coimisiún sainghníomhaíochtaí chun na straitéisí seo a chur i ngníomh.

Cosaint shibhialta Eorpach - seachaint English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links