Navigatsioonitee

Parem karta kui kahetseda - katastroofide ennetamine ELis - 24/02/2009

Pragunenud maapind rohututtidega © EÜ

Uus ettepanek katastroofide ennetamise suutlikkuse parandamiseks ja arengumaadega koostöö tugevdamiseks.

Purustav torm Prantsusmaal, tulekahjud Kreekas, põud Hispaanias – loodusõnnetus võib tabada meist igaüht meie elukohas või kodust eemal viibides. Asja teeb halvemaks kliimamuutus ning on tõenäoline, et loodusõnnetused esinevad järjest sagedamini ja nad on üha rängemad. Näiteks on põua all kannatava ELi territooriumi ja elanikkonna osakaal kasvanud alates 1990ndast aastast kuuelt protsendilt 13-le.

Lisaks loodusõnnetustele ja epideemiatele ohustavad meie keskkonda ja tervist ka inimeste põhjustatud katastroofid, nagu naftalekked ja radioaktiivne saaste. Sellest tulenevalt kavandab EL parandada oma suutlikkust tegutseda katastroofide puhul English nii enne nende asetleidmist, nende kestel kui ka pärast toimunut.

Riigipiirid ei ole katastroofidele sageli mingiks tõkkeks. Epideemiad ja tulekahjud levivad üle riigipiiride, jõgedes voolab ühest riigist teise saastatud vesi ning naftalaigud reostavad randu seal, kuhu nad uhutakse.

Uus strateegia DeutschEnglishfrançaisPDF on kavandatud peamiselt selliste piiriüleste katastroofidega toimetulemiseks, mis nõuavad ELi liikmesriikide ühistegevust. Ette on nähtud parem juurdepääs varajase hoiatamise süsteemidele, ELi vahendite tõhusam kasutamine DeutschEnglishespañolfrançais ja kogu ELis leiduva teabe ja rakendatud heade tavade läbivaatamine.

Kuid EL suunab pilgu oma territooriumilt ka kaugemale. Veel ühe uue strateegia raamidesse kuulub ka katastroofiohu vähendamine arengumaades EnglishPDF. Vähemarenenud riigid on tõenäoliselt eriti haavatavad kliimamuutustest tingitud katastroofide puhul – vihmast sõltuvate saakide vähenemine mõnedes Aafrika riikides võib ulatuda 2020. aastaks 50 protsendini. Tõenäoliselt suureneb ka troopiliste haiguste levik.

Strateegiaga nähakse ette arengumaade abistamine ohte maandavate algatuste rahastamise kaudu. Raha eraldatakse ka piirkondadele teadlikkuse tõstmise kampaaniate läbiviimiseks.

2009. aasta juunis esitab komisjon ettepaneku, mis käsitleb konkreetseid meetmeid kõnealuste strateegiate elluviimiseks.

Ennetustegevus Euroopa kodanikukaitse raames English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad