Cesta

Nová evropská strategie na předcházení katastrofám - 24/02/2009

Vyprahlá, suchem popraskaná zem s trsy trávy © ES

Podle nového návrhu má dojít k navýšení kapacit nutných k předcházení katastrofám a k posílení spolupráce s rozvojovými zeměmi.

Každý z nás se může ocitnout v nepříjemné nebo i životu nebezpečné situaci způsobené přírodní pohromou. Když už ne doma, tak třeba na dovolené. Může se jednat o silnou bouři ve Francii, požár v Řecku nebo o sucho ve Španělsku. Bohužel se ukazuje, že se změnou klimatu budou takové přírodní pohromy přicházet častěji a s větší silou. Například podíl území Evropské unie a její populace, které jsou zasaženy suchy, stoupl od roku z 1990 ze 6 % na 13 %.

Kromě přírodních pohrom a epidemií se navíc musíme potýkat s katastrofami způsobenými člověkem – například s haváriemi ropných tankerů a možností úniku radioaktivity. Evropská unie proto přichází s plánem na posílení vlastních schopností, jak se s katastrofami vypořádat English . Plán zahrnuje jak prevenci, tak řešení nastalých situací a vypořádávání se s důsledky.

Jak víme, pohromu státní hranice nezastaví. V případě epidemií či požárů se často nelze vyhnout šíření z jedné země do druhé, stejně snadno se přes hranice dostane znečištěná voda v řekách a ropná skvrna u pobřeží znečistí pláže všude tam, kam ji příliv vyplaví.

Navrhovaná nová strategie DeutschEnglishfrançaisPDF se zaměřuje především na přeshraniční katastrofy, které by si vyžádaly společný zásah více členských zemí. Součástí strategie má být lepší přístup k systémům včasného varování, efektivnější nakládání s finančními zdroji Unie DeutschEnglishespañolfrançais a celoevropský inventář informací a osvědčených postupů, které jsou již k dispozici.

Plány Unie však sahají i za její hranice. Jedna z nových strategií má za cíl pomoci snížit hrozbu, jakou přírodní katastrofy představují pro rozvojové země EnglishPDF. Méně rozvinuté země budou podle předpokladů zasaženy přírodními pohromami souvisejícími se změnou klimatu nejvíce. Očekává se, že do roku 2020 klesne v některých afrických zemích výtěžek z pěstování plodin závislého na srážkách o 50 %. Bude zřejmě docházet i k většímu šíření tropických nemocí.

Strategie počítá s finanční pomocí směřovanou do rozvojových zemí, která by jim měla umožnit realizovat vlastní iniciativy na snižování stávajících rizik. Finanční prostředky by měly dostat i regiony na osvětové kampaně a na podobné činnosti.

Letos v červnu Komise navrhne konkrétní kroky, které budou ze strategií vycházet.

Civilní ochrana v EU – prevence English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy